Poradíme vám, jak si založit s. r. o.

26.10.2018

Nastal den, kdy jste dospěli k rozhodnutí, že si chcete založit vlastní společnost. Založení s.r.o. bývá zdlouhavé, jeho vznik však přináší ovoce. Poradíme vám, jak si založit s.r.o., včetně toho, jaké informace a dokumenty k tomu budete potřebovat.

Stabilita vs. volnost

Nejen mnoho mladých po ukončení školy nebo po získání pár zkušeností začne uvažovat nad zdánlivě jednoduchou otázkou. Je lepší zaměstnání nebo podnikání? Nechat se zaměstnat zpravidla přináší pocit stabilního prostředí. Podnikání jde ruku v ruce s volností, s tím, že je podnikatel pánem svého času.

Pokud jste se odhodlali k druhému kroku, čeká vás cesta, na které narazíte na pozoruhodné lidi a prožijete zajímavé zkušenosti. Jaké otázky si ale musíte ještě zodpovědět?

Začít jako OSVČ nebo podnikat s vlastní firmou?

Sami musíte také učinit rozhodnutí o tom, zda se chcete stát osobou samostatně výdělečně činnou, nebo zda je lepší založit si společnost s.r.o. Odpověď není jednoznačná, a i v tomto případě musíte zvážit veškerá pro a proti. Není tedy možné odpovědět na otázku, zda je lepší podnikat jako OSVČ nebo si založit společnost. Pokud se chcete rozhodovat na základě financí, nemusíte. Obě varianty vás vyjdou téměř na stejno. Co obnáší varianta založení s.r.o.?

První kroky vedoucí k založení s.r.o.

Nebudeme vám nic nalhávat. Jedná se o zdlouhavý proces, který vás připraví o mnoho volného času. Co vše musíte vědět a doložit, aby byl průběh procesu schvalování co nejhladší? V první řadě je potřeba znát právní předpisy, které navazují na informace v obchodním zákoníku, živnostenském zákoně apod.

Společenskou smlouvu vám ověří a potvrdí notář, kterého není zpravidla (zejména v hlavním městě) lehké sehnat. Cena také není nízká a odvíjí se od počtu stránek a kopií. Za služby notáře zaplatíte v průměru mezi 2 000 až 3 000 korunami.

Jak založit s.r.o.?

Součástí každé společenské smlouvy je několik informací, které musíte notáři doložit:

●      Sídlo a název firmy, který nesmí být totožný s jinou existující společností.

●      Předmět vašeho podnikání.

●      Výše základního kapitálu, která musí obsahovat také určení a výši vkladu jednotlivých společníků.

●      Soupis prvních jednatelů, včetně podrobnějších informací (například jejich jména a bydliště).

●      Informace týkající se členů první dozorčí rady. Dozorčí rada nemusí být nutně ustanovena, poté se tedy počítá s absencí této informace.

●      Určení správce vkladu.

Bez dodání těchto informací založení firmy nepřichází v úvahu. Vaše sny o podnikání by se tak mohly rychle rozplynout.

Práce na živnostenský list

Doložené informace bohužel nejsou dostačující. Musíte získat živnostenský list, otevřít účet v bance a následně podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Živnostenský list lze získat na živnostenském úřadě. Úředník vám na základě doložených dokumentů vystaví dočasný výpis z živnostenského rejstříku.

Díky dočasnému výpisu z živnostenského rejstříku podáte na rejstříkovém soudu návrh na zápis do obchodního rejstříku s podpisy všech obchodních jednatelů. Podpisy musí být úředně ověřené.

Jaké přílohy musíte doložit rejstříkovému soudu

Rejstříkovému soudu musíte dodat ještě další přílohy, které jsou rozděleny do dvou skupin. Za prvé odevzdáváte přílohy za celou společnost, za druhé za jednatele. Za společnost musíte dodat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, oprávnění k podnikatelské činnosti, listinu dosvědčující právní důvod užívání místností a doklady o splnění vkladové povinnosti.

Za jednatele musí být podán výpis z rejstříku trestů, jehož stáří nepřesáhlo tři měsíce a čestné prohlášení jednatele o jeho způsobilosti k právním úkonům. Zároveň musí splňovat podmínky provozování živnosti.

Běh na dlouhou trať

Zápis do obchodního rejstříku může proběhnout až po půl roce. Děsivé, že? Tím celý koloběh bohužel nekončí. Oficiálně totiž s.r.o. vzniká až při obdržení „Rozhodnutí o zápisu do rejstříkového soudu“. Jakmile existuje oficiálně společnost s ručením omezením, je třeba se také zaregistrovat u příslušného finančního úřadu a splnit další povinnosti, jež jsou uloženy státem.

Pokud nechcete absolvovat celý administrativní proces, který je velmi zdlouhavý, můžete si u nás koupit již hotovou firmu, která už je zapsaná v obchodním rejstříku, a přesto ji nezatěžují žádné závazky ani pohledávky. Druhou možností je nechat si založit firmu na klíč. V tomto případě nám pouze předáte svoje požadavky a administrativu přenecháte na nás.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru