Obsah

Články

Podnikatelův rok. Co byste si měli pohlídat?

Daň z příjmů

Do konce března podejte daňové přiznání a zaplaťte daně. Za jakékoli pozdní podání formuláře vás čeká pokuta. Finanční úřady sice mohou přimhouřit oko, budete-li meškat pár dní, ale nespoléhejte na to. Daň z příjmů máte povinnost podat ve chvíli, kdy je váš roční výdělek vyšší než 15 000 Kč.

Přehled o příjmech a výdajích

Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích. Termín odevzdání se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání. Jako OSVČ musíte předložit přehled nejpozději do 1 měsíce od podání daňového přiznání. V případě, že se na vás daňové přiznání nevztahuje, odevzdejte  přehled zdravotní pojišťovně do začátku dubna. 

Nedoplatky na zdravotním pojištění

Měli jste zaplatit zdravotní pojišťovně víc, než jste skutečně zaplatili? Nedoplatek uhraďte do osmi dnů po dni, ve kterém jste podávali přehled. Dávejte si dobrý pozor. Pojišťovna si účtuje penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Případný přeplatek vám pojišťovna vrátí do 1 měsíce

Nedoplatky na sociálním pojištění

I zde si pohlídejte lhůtu 8 dnů po dni, kdy jste podávali přehled o příjmech a výdajích. Každý den prodlení vám nabíhá penále ve výši 0,05 % dlužné částky. Jakýkoli dluh na sociálním pojištění nikdy nepřehlížejte. Při neplacení by mohlo dojít až na soudní řízení. V případě finančních problémů si můžete dohodnout splátkový kalendář. 

 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp