Obsah

Články

Jak fungují odpisy majetku? Snižte si základ daně

Ospisy majetku

Zdroj: Pixabay

Co je to odpis?

Odpis reprezentuje opotřebení hmotného majetku v čase.
Kvůli opotřebení během používání ztrácejí hmotné věci svou hodnotu. Tato snižující
se hodnota majetku představuje pro podnikatele či firmu určitý náklad,
který lze odečíst z daní. Odpisy tak snižují účetní zisk, respektive
základ daně, a tím i částku, kterou zaplatíte na daních.

Zajímavost: Například automobil má po šesti letech
užívání pouze třetinovou cenu.

Co jsou oprávky?

Souhrn všech odpisů uplatněných od začátku používání
majetku se označuje pojmem oprávky. Po odečtení oprávek od pořizovací ceny majetku
získáte tzv. zůstatkovou cenu, tedy účetní hodnotu majetku.

Jaký majetek se odepisuje?

V podnikání smíte odepisovat dlouhodobý majetek, jehož
pořizovací cena byla vyšší než 80 tisíc, jehož doba používání je delší
než 1 rok
a který souvisí s výkonem vaší nezávislé činnosti.

Jak fungují odpisy?

Majetek odepisujete postupně ze vstupní ceny. Tou může být:

 • cena pořizovací včetně všech vedlejších
  pořizovacích nákladů (pokud jste plátcem DPH, bude vstupní cena snížena o DPH),
 • cena reprodukční, tedy hodnota majetku
  v době, kdy jste jej vložili do podnikání.

Účetní a daňové odpisy

Existují dva druhy odpisů – účetní a daňové.

Jak fungují účetní odpisy?

V případě účetních odpisů odpovídá doba odepisování skutečnému
opotřebení majetku
. Při pořízení majetku si určíte, jak dlouho jej budete
používat, a následně v závislosti na čase či výkonu stanovíte odpisový
plán
.

Účetní odpisy se účtují na měsíční bázi a nelze je přerušit.
Můžete však upravit odpisový plán, pokud neodpovídá skutečnosti.

Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví.

Jak fungují daňové odpisy?

Daňové odpisy se řídí zákonem č. 582/1992 Sb., o
daních z příjmů. Oproti účetním odpisům se účtují ročně a lze je přerušit.

Uplatňujete-li daňové odpisy, příslušnou částku uvádíte
každý rok v daňovém přiznání jako daňově uznatelný náklad.

Majetek nelze odečíst najednou. Vždy se musíte řídit odpisovou
skupinou
, do které majetek spadá.

Existují dva způsoby daňového odepisování majetku:

 • rovnoměrné (lineární) – každý rok se odepisuje
  stejná částka,
 • zrychlené – odpis je nejvyšší ve druhém
  roce a následně se postupně snižuje.

Pozor: Vybraný způsob odpisů u konkrétního majetku už pak
nemůžete změnit a musíte v něm pokračovat až do konce odepisování.

Jaké existují odpisové skupiny?

Dlouhodobý hmotný majetek se rozděluje do 6 odpisových
skupin
. Každá z nich předem stanovuje dobu používání, respektive odepisování.

Odpisy majetku, odpisové skupiny

Výčet majetku spadajícího do jednotlivých skupin najdete v
příloze č. 1 zákona č. 586/1992 Sb.

Co jsou zrychlené odpisy a jak na ně?

Existuje i speciální druh odpisů, kterým se říká zrychlené. Jak
už název napovídá, dlouhodobý majetek se odepisuje rychleji v prvních
letech a pomaleji v dalších letech. Celková doba odepisování dlouhodobého
majetku ale zůstává stejná. Odráží se tak skutečné opotřebení majetku, které je
v začátcích jeho užívání vyšší.

V případě zrychlených odpisů stanovíte hodnotu odpisu
následovně:

 • v prvním roce – podíl vstupní ceny a
  příslušného koeficientu,
 • v dalších letech – podíl dvojnásobku
  zůstatkové ceny a rozdílu mezi příslušným koeficientem a počtem let, po které
  již dlouhodobý majetek odepisujete.

Koeficienty

Zrychlené odpisování

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp