Co je to SWOT analýza a jak na ní?

12.04.2022

Vneste řád do svého podnikání a vydejte se na cestu úspěchu díky SWOT analýze. Prozradíme vám, co to je a jak ji hravě zvládnete i vy.

Co je SWOT analýza?

SWOT analýzu navrhl v 60. letech 20. století Albert Humphrey. Původně vznikla jako nástroj k hodnocení organizace jako celku. Ukázala se však být natolik univerzální, že ji lze využít téměř na cokoliv, od tvorby marketingové strategie až po osobní hodnocení potenciálních zaměstnanců při přijímacím pohovoru.

SWOT analýza není pouhým vyjádřením slabých a silných stránek společnosti, ale klíčovým nástrojem při tvorbě dlouhodobých strategií. Protože pomáhá zasadit firmu do širšího kontextu a celkově zhodnotit její situaci na trhu, je SWOT analýza oblíbeným nástrojem všech úspěšných podnikatelů.

Jak vypadá SWOT analýza?

Zkratka SWOT zahrnuje čtyři anglická slova, která zároveň určují podobu analýzy:

 • Strenghts (silné stránky),
 • Weaknesses (slabé stránky),
 • Opportunities (příležitosti),
 • Threats (hrozby).

SWOT analýza slouží ke zhodnocení nejen vnitřního, ale i vnějšího prostředí podniku. V běžné podobě ji proto tvoří následující čtyři kvadranty:

SWOT analýza

Levá strana reprezentuje faktory s pozitivním dopadem na vaše podnikání. Tedy silné stránky (strenghts) a příležitosti (opportunities), které vám pomohou uspět v tržním prostředí.

Naproti tomu pravá strana znázorňuje faktory, které by mohly vašemu podnikání uškodit – slabé stránky (weaknesses) a hrozby (threats).

Horní polovina mapuje interní skutečnosti. Jde o faktory, které můžete ovlivnit a v případě potřeby změnit.

Dolní polovina se zaměřuje na vnější prostředí podniku (ekonomika státu, legislativa, technologické možnosti společnosti apod.). Tyto skutečnosti sice ovlivnit nemůžete, je ale důležité o nich vědět a při plánování strategií s nimi pracovat.

Jak sestavit SWOT analýzu?

Za pomoci vlastních hodnoticích systémů, jako je například benchmarking (porovnání s konkurencí), nejprve zhodnotíte vnitřní prostředí podniku a následně určíte své silné a slabé stránky.

Silné stránky reprezentují oblasti, ve kterých jste lepší než konkurence. Při klasifikaci se zaměřte hlavně na:

 • unikátní schopnosti podniku,
 • vaše jedinečné know-how,
 • zdroje,
 • potenciál,
 • již dosažené úspěchy, které budují dobré jméno značky.

Objektivní určení slabých stránek je stejně důležité jako určení silných stránek. Může jimi být například:

 • vysoká cena výrobků,
 • nadměrná fluktuace zaměstnanců,
 • špatná marketingová strategie.

Analýzou konkurence a ekonomickými či demografickými statistikami zhodnotíte vnější prostředí a identifikujete faktory, které mohou mít potenciální vliv na vaše podnikání.

Kladně budou působit příležitosti, kam spadá například:

 • nenaplněná potřeba potenciálních zákazníků,
 • technologický vývoj společnosti,
 • módní trendy.

Naopak negativní vliv reprezentují hrozby jako:

 • změna preferencí zákazníků,
 • úspěšné aktivity konkurentů,
 • regulační opatření státu.

Výsledkem by měla být SWOT analýza, která v každém kvadrantu obsahuje minimálně 5 položek.

SWOT analýza vzor

Stáhněte si vzor SWOT analýzy v pdf a udělejte první krok k úspěšnému podnikání. 

Jak pracovat se SWOT analýzou?

Díky SWOT analýze vám vzniknou čtyři možné strategie, kterými se váš podnik může řídit:

 

Analýza vnitřního prostředí

Silné stránky

Slabé stránky

Analýza vnějšího prostředí

Příležitosti

max-max strategie

min-max strategie

Hrozby

max-min strategie

min-min strategie

 • max-max strategie – strategie, která maximalizuje silné stránky i příležitosti,
 • max-min strategie – strategie, která maximalizuje silné stránky a minimalizuje hrozby,
 • min-max strategie – strategie, která minimalizuje slabé stránky a maximalizuje příležitosti,
 • min-min strategie – strategie, která minimalizuje slabé stránky i hrozby.

Cesta k výběru správné strategie se rozděluje do 6 fází: 

 • definování konkrétních cílů vašeho podniku,
 • analyzování nasbíraných informací,
 • generování různých strategií,
 • klasifikace navrhovaných strategií,
 • hodnocení navrhovaných strategií,
 • rozhodnutí.

SWOT analýza vám poskytne ucelený přehled o vašem podnikání. Ať už se pomocí ní rozhodnete sestavit podrobný marketingový plán, nebo ne, vytvořením SWOT analýzy krok vedle neuděláte.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru