Obsah

Články

Obchodní podmínky pro e-shop: Víte, co musíte splňovat?

Co musejí obsahovat?

Všeobecné obchodní podmínky musejí obsahovat povinná
ustanovení
na ochranu spotřebitelů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Provozovatel e-shopu musí bezpodmínečně uvést mimo jiné:

 • název firmy, IČO, sídlo apod.,
 • kontakt,
 • název a hlavní charakteristiku zboží,
 • způsob platby a dodání/plnění,
 • informace o právu na odstoupení od smlouvy – kdy
  je a kdy není možné od smlouvy odstoupit a za jakých podmínek,
 • informace o právech plynoucích ze záruky.

Co nesmějí obsahovat?

Obchodní podmínky nesmějí obsahovat ustanovení, která jsou
v rozporu s ochranou spotřebitele. Jde o pravidla, která jsou výrazně
neprospěch spotřebitele. Abyste se těmto ustanovením vyhnuli,
nechte si obsah obchodních podmínek raději zkontrolovat právníkem.

Pozor: I v případě, že spotřebitel souhlasí
s podmínkami, které jsou v rozporu s jeho ochranou, jsou taková
ustanovení neplatná.

Jak umístit obchodní podmínky na web?

Obchodní podmínky musejí být na internetových stránkách dobře
dohledatelné
a všem přístupné. Ideálně je umístěte do patičky, odkud
se k nim bude možné dostat z každé stránky webu.

Podle zákona musí mít spotřebitel možnost obchodní podmínky archivovat
a reprodukovat. Je tedy nutné, aby si je mohl stáhnout, případně
vytisknout.

Vyvarujte se častých chyb

Při sestavování obchodních podmínek se podnikatelé
stále dokola dopouštějí stejných chyb. Vyvarujte se těch nejčastějších.

1.    
Kopírování obchodních podmínek konkurence

Sepisujete-li své obchodní podmínky poprvé, můžete se inspirovat
u konkurence
. Obchodní podmínky e-shopů s obdobným zaměřením budou
podobné, ale ne identické. Pokud je zkopírujete bez patřičných úprav, mohou vám
způsobit více problémů než užitku. Za doslovné zkopírování obchodních
podmínek vás navíc může jejich autor právně napadnout.

2.    
Chybějící informace o možnosti odstoupení od
smlouvy do 14 dnů

Přestože možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů
stanovuje zákon, nesmí tato informace v obchodních podmínkách chybět. Jako
provozovatel e-shopu musíte uvést:

 • že má spotřebitel právo do 14 dnů odstoupit od
  smlouvy bez udání důvodu,
 • způsob, jakým může spotřebitel od smlouvy
  odstoupit, popřípadě jak má zboží vrátit.

Pokud informace o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů
v obchodních podmínkách chybí, nárok na něj spotřebiteli nezaniká, a navíc
se lhůta automaticky prodlužuje na 1 rok a 14 dnů.

V souvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů
jsou neplatné formulace typu:

 • zboží je nutné vrátit v neporušeném obalu
  (pokud obal nebyl předmětem uzavření kupní smlouvy),
 • při osobním odběru zboží právo na odstoupení od
  smlouvy do 14 dnů zaniká.

3.    
Chybějící informace o zákazu prodeje osobám
mladším 18 let

Tento bod se týká hlavně e-shopů, které prodávají alkohol
nebo tabákové výrobky. Provozovatel e-shopu musí v obchodních
podmínkách uvést, že jeho výrobky nelze prodat osobám mladším 18 let.

4.    
Chybějící informace o mimosoudním řešení sporů

Jako provozovatel e-shopu máte povinnost informovat
spotřebitele o podmínkách a způsobech mimosoudního řešení sporů.
Součástí těchto informací musejí být údaje o subjektu, který bude mimosoudní
spory řešit.

5.    
Neinformování zákazníků o změnách
v obchodních podmínkách

Nezapomínejte spotřebitele včas (ideálně několik týdnů
předem) informovat o změnách v obchodních podmínkách.

V samotných podmínkách je vhodné uvést způsob, jakým
budete případné změny spotřebiteli komunikovat.

Pozor: Při změně obchodních podmínek má spotřebitel právo
odstoupit od kupní smlouvy.

Špatně zpracované obchodní podmínky nebo podmínky
s informacemi, které jsou v rozporu se zákonem, mohou vést k postihu
podnikatele ze strany České obchodní inspekce. Proto si na jejich
správnosti dejte záležet.

Pro založení e-shopu budete potřebovat živnostenský list
nebo s. r. o. Chcete si ušetřit starosti
se zakládáním nové firmy? Využijte ready-made
společnosti.

Přečtěte si také:             

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp