Obsah

Články

Jak si jako podnikatel poradit s daněmi?

Daň z příjmu

Daň z příjmu musí platit každá
ekonomicky aktivní osoba. Patnácti procenty jsou daněny příjmy fyzických
osob ze zaměstnání, z podnikání a dalších výdělečných činností. Existují
ale i příjmy
osvobozené od daně
, a příjmy, které se nezahrnují do základu daně a v
daňovém přiznání se neuvádějí.

Daňové přiznání

Daňové přiznání musíte podat
v případě, že vaše roční příjmy podléhající dani přesáhly 15 000 Kč.
Pokud se dostanete do daňové ztráty, podáváte daňové přiznání vždy.

Formulář daňového přiznání se
skládá ze záhlaví, 6 oddílů a příloh.

 • Záhlaví – název finančního úřadu, územní
  pracoviště, DIČ, rodné číslo a kód DAP
 • 1. oddíl – informace o poplatníkovi
 • 2. oddíl – příjmy ze závislé činnosti
 • 3. oddíl – odečitatelné položky
 • 4. oddíl – daň celkem
 • 5. oddíl – slevy na dani a daňová zvýhodnění
 • 6. oddíl – placení daně
 • Žádost o vrácení přeplatku
 • Jiné přílohy
 • Přílohy DAP

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Než se vrhnete do vyplňování
formuláře, připravte si potřebné dokumenty, kterými prokážete svůj nárok na
odečitatelné položky a slevy na dani
. K takovým podkladům patří:

 • potvrzení o studiu,
 • potvrzení o pobírání důchodu,
 • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové
  připojištění,
 • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní
  pojištění,
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky,
 • potvrzení o daru nebo darovací smlouva,
 • potvrzení ze školky atd.

Jak vyplnit daňové přiznání

Daňové přiznání můžete vyplnit ručně
nebo online
. Papírové formuláře jsou k dispozici na finančních
úřadech. Elektronické formuláře najdete zde.
Výhodou interaktivních elektronických formulářů jsou podrobné návody,
automatické výpočty a kontrola chyb.

Nezdanitelné položky

Nezdanitelné položky snižují
základ daně
. Mohou je využít zaměstnanci, stejně jako živnostníci. Patří
k nim:

 • úroky z úvěrů na financování bytových potřeb,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • příspěvek na penzijní připojištění, pojištění a
  doplňkové penzijní spoření,
 • dary, darování krve, orgánů či kostní dřeně,
 • náklady na zkoušky ověřující výsledky dalšího
  vzdělávání,
 • členské příspěvky pro odborové organizace.

Slevy na dani

Pomocí slev lze snížit samotnou
výši daně
. Každý má nárok minimálně na základní slevu na poplatníka. Dále
lze uplatnit slevu:

 • pro držitele průkazu ZTP/P,
 • na manžela/manželku,
 • na dítě a na dítě ZTP/P,
 • na invaliditu,
 • na studenta,
 • pro důchodce,
 • na školku – školkovné,
 • za EET.

Kdy podat daňové přiznání

Termín odevzdání daňového přiznání
závisí na formě, kterou zvolíte. Budete-li daňové přiznání podávat standardní
cestou v papírové podobě, pak máte každý rok čas do 1. dubna,
případně první následující pracovní den, pokud 1. duben připadá na víkend.
Pokud zvolíte elektronickou formu, platí pro vás termín 1. května,
případně první následující pracovní den, pokud 1. květen připadá na víkend.

Pokud vám daňové přiznání zhotovuje
finanční poradce, termín se automaticky prodlužuje o 3 měsíce.

Kvůli koronavirové pandemii
odsouhlasila vláda pro rok 2021 prodloužení všech lhůt o jeden měsíc. Aktuálně
lze bez sankcí podat daňové přiznání za rok 2020 v papírové podobě do 3.
května
a v elektronické podobě do 1. června.

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání můžete podat
několika způsoby.

 • Osobně na podatelně příslušného finančního
  úřadu.
 • Poslat poštou na adresu příslušného finančního
  úřadu.
 • E-mailem s elektronickým podpisem.
 • Prostřednictvím datové schránky bez nutnosti
  elektronického podpisu.
 • Přes online finanční
  úřad Moje daně
  .

Poplatník s datovou schránkou

Máte-li ze zákona zřízenou datovou
schránku, musíte daňové přiznání podat výhradně v elektronické podobě.

Platba daně z příjmu

Termín pro uhrazení daně je shodný
s termínem odevzdání daňového přiznání
. Daň lze uhradit:

 • osobně na finančním úřadě,
 • složenkou typu A prostřednictvím České pošty,
 • bezhotovostním převodem.

Za den platby se považuje den
připsání částky na účet příslušného úřadu, proto platby složenkou nebo převodem
provádějte s dostatečným předstihem.

Nárok na přeplatek

Pokud vám při výpočtu daně vyšel
tzv. daňový bonus, máte nárok na jeho proplacení. Zažádejte si o něj
pomocí žádosti o vrácení přeplatku, která je součástí daňového přiznání.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp