Příjmy osvobozené od daně: Patří mezi ně i ty vaše?

17.02.2021

Není příjem jako příjem. I když se většina výdělků daní, existuje několik výjimek, které jsou od této povinnosti osvobozeny. Přečtěte si, zda mezi ně patří zrovna ty vaše.

Příjmy osvobozené od daně

Zdroj: Pixabay

Osvobozené příjmy fyzických osob upravuje § 4 zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy se zpravidla nezapisují do daňového přiznání. Pokud nepřesáhnou 5 milionů korun, nemusíte si lámat hlavu ani s jejich ohlašováním.

Kdy mají osvobozené příjmy zaměstnanci?

Od daně jsou osvobozené všechny nefinanční odměny za práci. Patří k nim například odměny au pair, které za svou práci získávají stravu a bydlení, což se nedaní.

U klasických zaměstnanců jsou od daně osvobozeny:

 • vedlejší přivýdělky do 6 000 Kč,
 • příspěvky na přechodné ubytování do 3 500 Kč,
 • příspěvky na penzijní pojištění včetně státní podpory,
 • úroky ze stavebního spoření.

Které vedlejší příjmy jsou osvobozené od daně?

Ať už jste zaměstnanec, nebo podnikatel, na účtu vám mohou přistát nějaké ty peníze navíc. Než je poctivě nahlásíte finančnímu úřadu, přečtěte si, zda je skutečně musíte danit.

1.     Příležitostné příjmy

Pokud vaše nárazové příjmy nepřesáhnou částku 30 000 Kč, daně neřešte. Pod pojmem nárazové se skrývají všechny jednorázové výdělky, které se pravidelně neopakují. Patří k nim:

 • jednodenní brigády,
 • pronájmy aut,
 • prodeje vlastního ovoce nebo nasbíraných hub.

Všechny jednorázové činnosti ale musíte provozovat bez příslušného živnostenského oprávnění. V opačném případě by byly výdělky z nich chápány jako příjmy z podnikatelské činnosti, které jsou daněny standardním způsobem. 

2.     Příjmy z prodeje nemovitých věcí

Příjmy z prodané nemovitosti nemusíte danit, pokud:

 1. danou nemovitost vlastníte alespoň 5 let,
 2. jste v nemovitosti bydleli minimálně 2 roky před jejím prodejem,
 3. převádíte členská práva k družstevnímu bytu, která jste drželi minimálně 5 let,
 4. získané prostředky do 1 roka využijete k nákupu vlastního bydlení.

Prodej zděděné nemovitosti

Aby byl od daně osvobozen i příjem z prodeje zděděné nemovitosti, musíte splnit bod č. 1. Nezáleží, zda jste nemovitost vlastnili vy, nebo zůstavitel, tedy ten, po kom jste dědili, musíte ale prokázat, že jste ji vlastnili dohromady alespoň 5 let.

Př: Zůstavitel vlastnil nemovitost 2 roky. Aby byly příjmy z jejího prodeje osvobozeny od daně, musíte ji po zdědění vlastnit alespoň 3 roky.

3.     Příjmy z prodeje movitých věcí

Až na několik výjimek jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí. Použité televize, staré nádobí nebo přebytečné oblečení tak můžete prodávat na internetových portálech a sociálních sítích, aniž byste si museli dělat starosti se zdaněním výdělku.

Pozor si dejte při prodeji motorových vozidel, letadel a lodí. Abyste se vyhnuli dani z příjmu, musíte je vlastnit alespoň 1 rok.

4.     Výhry

Výhry z hazardních her, loterií či reklamních soutěží se nedaní, pokud nepřesáhnou 1 000 000 Kč. Výjimkou jsou některé druhy spotřebitelských soutěží.

5.     Příjmy z prodeje podílu společnosti

Na příjem z prodeje podílu společnosti s ručením omezením se daň nevztahuje v případě, že byl podíl váš alespoň po dobu 5 let. V případě prodeje akcií tato lhůta činí 3 roky.

Nedaníte náhrady škod ani státní dávky

V tíživých životních situacích, kdy jste nuceni využít pomocnou ruku státu nebo čerpáte náhrady škod za zničený majetek, po vás daně nikdo chtít nebude.

Od daně jsou osvobozeny příjmy z:

 • nemocenské,
 • sociálních dávek,
 • náhrad škod,
 • důchodového pojištění,
 • veřejných rozpočtů.

Pozor si dejte na výjimky.

1.     Náhrady škod

Všechny náhrady škod a pojistná plnění jsou osvobozeny od daně. Výjimkou jsou pouze náhrady škod za majetek, který byl součástí obchodní činnosti, a náhrady za ztrátu příjmu.

2.     Dávky z důchodového pojištění

V případě pravidelně vyplácených důchodů a penzí je od daně osvobozena jen částka ve výši 36násobku minimální mzdy.

3.     Péče o osobu blízkou

Do speciální kategorie spadají příjmy plynoucí z péče o osobu blízkou, která má nárok na příspěvek na péči. V takovém případě je od daně osvobozen příjem do výše poskytovaného příspěvku.

Další příjmy osvobozené od daně

Mezi další osvobozené příjmy patří:

 • dědictví,
 • odměny za dárcovství krve a krevních derivátů,
 • výsluhové příspěvky na bydlení u vojáků, policistů apod.,
 • alimenty,
 • dary od příbuzných,
 • veřejné příspěvky na vzdělání (stipendia ze státního rozpočtu, z prostředků VŠ apod.),
 • úroky z vkladů na stavební spoření, včetně úroků ze státní podpory,
 • daňové bonusy,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, které jste měli v držení alespoň 6 měsíců.

Příjmů osvobozených od daní je celá řada. Udržujte si o nich alespoň základní přehled, ať vám peníze zbytečně neutečou.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru