Obsah

Články

Jak napsat zápis z valné hromady?

Přizvěte raději notáře

Valná hromada je nejvyšším statutárním orgánem společnosti. Právě z toho důvodu rozhoduje o nejzásadnějších věcech okolo firmy. V některých případech musí přijetí rozhodnutí valné hromady osvědčit notář. V zásadě je ale dobré, pokud bude přítomný vždy. Notářský zápis umožní snazší a rychlejší zápis do obchodního rejstříku. Všechno proběhne najednou a prakticky se stejnými náklady. 

O čem nejčastěji valná hromada rozhoduje?

Schvaluje účetní uzávěrku firmy. 

Volí nebo odvolává členy společnosti

– Hlasuje o změnách společenské smlouvy a stanov nebo výši základního kapitálu.

V případě potřeby rozhoduje o zrušení společnosti. 

Jak vypadá zápis z valné hromady společnosti?

  • Uveďte datum, místo a čas, kdy byl zápis z valné hromady společnosti pořízen. 
  • Vypište celý název obchodní společnosti, její sídlo a IČO
  • Zaznamenejte všechny společníky, jejich datumy narození, trvalé bydliště a další přítomné osoby, které se účastní hlasování. 
  • Napište, kdo byl svolavatelem valné hromady a jak zahájil schůzi, včetně počtu hlasů. 
  • Valná hromada si podle zákona musí zvolit svého předsedu a zapisovatele. Uveďte, kdo se jím stane. 
  • Následně zapište, jak proběhlo hlasování a o čem se hlasovalo. Pokud je předmětem hlasování víc věcí, vypište je bodově a podrobně. 
  • Do zápisu uveďte informaci o ukončení zasedání valné hromady a jejím výsledku. 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp