Co musí obsahovat zakladatelská listina?

28.02.2018

Při zakládání společnosti s. r. o. se bez sepsání zakladatelské listiny neobejdete. Tento právní dokument se sepisuje u notáře. Co přesně musí zakladatelská listina obsahovat ukládá zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb. a my vám jej přiblížíme. 

Bez notáře se neobejdete

Zakladatelská listina se používá v případech, kdy společnost zakládá pouze jeden zakladatel. V případě více společníků se pak hovoří o společenské smlouvě. Tento dokument je třeba sepsat u notáře a stojí minimálně 3 200 Kč. Častěji se ale setkáte s částkou kolem 4 000 Kč. S ready made společností od nás máte sepsání zakladatelské listiny u notáře v ceně. 


Povinné náležitosti zakladatelské listiny

  • obchodní jméno firmy 

Tip! Na výběru si dejte opravdu záležet, měl by být snadno vyslovitelný, krátký, jednoduchý, výstižný a nesmí se shodovat s již existující firmou.

  • sídlo společnosti 

Tip! U sídla potřebujete souhlas majitele nemovitosti. Vždy vybírejte reprezentativní adresu, která působí důvěryhodně a vytvoří dobrý první dojem u obchodních partnerů a zákazníků. My vám poskytneme sídlo na Praze 1, 2, v Brně nebo Ostravě.

  • předmět podnikání 

Tip! Uveďte raději širší předmět podnikání, kdybyste se v budoucnu rozhodli svůj byznys rozšířit. V opačném případě vás čeká zásah do zakladatelské listiny. 

  • přesný počet společníků a jejich způsob jednání za společnost včetně údajů (jméno a bydliště)
  • výše základního kapitálu a forma splacení kapitálu 

Tip! Základní kapitál složte raději vyšší než symbolickou 1 Kč, kterou vám ukládá zákon. Nemáte do začátku dostatek financí? Rádi vám půjčíme, kolik budete potřebovat.

  • výše jednotlivých vkladů společníků
  • nepeněžité vklady (Jejich popis a ocenění, částku, která se započítává na emisní kurz, určení osoby znalce, která provádí ocenění nepeněžitého vkladu. Může se jednat např. o nemovitost, movité věci nebo cenné papíry.)
  • informace o jednatelích a členech dozorčí rady (jméno a bydliště)
  • kdo je správcem vkladu
  • náklady spojené se založením společnosti

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru