Co by měla obsahovat smlouva o výkonu funkce jednatele?

23.07.2018

Jmenujete do své společnosti jednatele? Tady jsou nejdůležitější body, na které byste ve smlouvě neměli zapomenout. 

Jednatel není klasický zaměstnanec

Jednatel nemusí být majitelem firmy, přesto se jedná o jednu z nejdůležitější osob společnosti.

 • Zodpovídá za hospodaření firmy a rovněž ji zastupuje a reprezentuje navenek. Pro společnost s. r. o. je funkce jednatele zcela klíčová. 
 • Jednatel má kromě velké zodpovědnosti také řadu pravomocí, kterými disponuje. Může například uzavírat smlouvy, čímž do značné míry ovlivní hospodaření společnosti. 
 • Platí pro něj zákaz konkurence, což znamená, že stejnou funkci nesmí vykonávat pro jinou společnost s podobným zaměřením. 
 • Rovněž má zakázáno vyzrazovat důvěrné informace
 • Jednatel pravidelně informuje valnou hromadu firmy o tom, jak se firmě daří, zajišťuje řádné vedení účetnictví. 
 • Jakmile bude jednatel pobírat za svoji práci finanční odměnu, musíte s ním sjednat smlouvu. Ta ale zdaleka není stejná jako klasická smlouva pracovní. 

Co se jednatele ve smlouvě netýká?

 • Pro jednatele neplatí zákoník práce v takovém rozsahu, jako pro klasického zaměstnance. 
 • Nelze na něj uplatňovat přísná pravidla o docházce, přesčasové práci nebo další omezení, která jsou typická pro pracovněprávní vztah. 

Co nezapomenout uvést do smlouvy o výkonu funkce jednatele?

 • Předmět smlouvy, ve kterém se jednatel zavazuje vykonávat pro společnost funkci jednatele. Jednatel zároveň získává oprávnění jednat za společnost samostatně. Za výkon této funkce mu náleží finanční odměna. 
 • Práva a povinnosti jednatele: zavazuje se, že nesmí vykonávat stejnou funkci pro společnost s podobným zaměřením a zároveň musí mlčet o důvěrných informacích.
 • Odměna: Za výkon funkce náleží jednateli odměna ve zvolené výši. Nezapomeňte uvést, do kterého kalendářního dne bude splatná. Do smlouvy můžete uvést také odměnu nad rámec měsíční odměny tzv. dodatečnou odměnu.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru