Funkcionářem v s.r.o. aneb rozdělení rolí

18.11.2016

Jak vlastně funguje společnost s ručením omezeným a jaké je rozdělení rolí? Buďte připraveni ještě před založením s.r.o. a nenechte se zaskočit. 

Jak s.r.o. vzniká?

Jak už napovídá název, ve společnosti s ručením omezeným ručí společníci pouze do výše svých vkladů. Společnost se zakládá prostřednictvím společenské smlouvy (v případě, že ve firmě nachází více společníků) nebo zakladatelskou listinou (je-li pouze jeden vlastník). Důležitý krok představuje komunikace se živnostenským úřadem, na kterém vyřídíte živnostenské oprávnění k provozování činnosti. Firmu musíte následně nechat notářsky zapsat do obchodního rejstříku. Výši počátečního kapitálu určujete podle svého uvážení.

 

Funkce jednatele společnosti

Klíčovou osobou ve společnosti s ručením omezeným je jednatel. Ten oficiálně vystupuje a jedná v zájmu společnosti. Jednatele zpravidla jmenuje do úřadu osazenstvo valné hromady. Jednatelem může být jedna nebo více osob. Specifická funkce není slučitelná s rolí v dozorčí radě, protože rada musí fungovat jako nezávislý kontrolní orgán. Jednatel reprezentuje společnost navenek ve vztahu ke třetím osobám, zpravidla obchodním partnerům nebo zákazníkům.


Členem valné hromady

Jakákoli funkce ve společnosti s ručením omezeným s sebou nese určité povinnosti. Budete-li například funkcionářem, bude vaší povinností zasedat v předem stanovených intervalech a rozhodovat spolu s ostatními členy o záležitostech firmy. Valná hromada představuje nejvyšší orgán firmy a její povinnosti najdete sepsané ve stanovách společnosti. V případě, že se rozhodnete vystupovat jako jednatel firmy, podléháte valné hromadě, kde pravidelně reportujete hospodářský stav celé společnosti. 


Zástupcem v dozorčí radě

Většina společností s.r.o. v České republice dozorčí radu nemá, to ale neznamená, že jí nemůžete založit. Veškeré náležitosti týkající se firmy a jejího budoucího fungování včetně dozorčí rady musíte ustanovit do společenské smlouvy.

 

Přečtěte si také:

 

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru