Obsah

Články

Daňové změny 2021: Co vše se letos dotkne zaměstnanců?

Novinky v legislativní oblasti, daních či účetnictví se týkají zejména zrušení superhrubé mzdy, ale mění se také daň z příjmu, zálohy na sociální a zdravotní pojištění i výše minimální mzdy. Od ledna 2021 také platí nová výše nezabavitelné částky neboli nepostižitelného minima pro dlužníka.

 

Zrušení superhrubé mzdy

Ve chvíli, kdy bylo přijato zrušení superhrubé mzdy, se mnozí zaměstnanci zaradovali, jelikož to pro ně znamená, že na výplatní pásce najdou víc peněz. Zrušení superhrubé mzdy s sebou ale nese i změny v počítání daní.

 

Nově se od ledna 2021 počítá 15% daň, a to z hrubé mzdy do výše 141 764 Kč. Příjem nad tuto částku se bude danit sazbou 23 %, která nahrazuje tzv. solidární daň.

 

Změny v daňových bonusech a slevách

Jednou ze zásadních daňových slev letoška je změna výše základní slevy na poplatníka, která nově činí 27 840 Kč. V dalším roce vzroste na 30 840 Kč. Limit pro daňový bonus se ruší a rodinám s více dětmi se bude vyplácet bez omezení.

 

Stravenkový paušál místo stravenek

Nově je od ledna 2021 také možné dostat místo stravenek peněžitý příspěvek na stravování. Výhodou je přitom možnost využití daňové podpory. Zaměstnavatel si pak tuto částku může uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Na straně zaměstnanců je příspěvek osvobozen od daně. Na stravenkový paušál také dosáhne více zaměstnanců, včetně těch, kteří doteď benefit stravenek neměli možnost využívat.

 

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

V roce 2021 se zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pro účely pojistného se bere do úvahy výše průměrné mzdy, která letos činí 35 441 Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné je pak 1 701 168 Kč.

 

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2021 činí 2 393 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2021 činí 2 588 Kč.

 

Pro OSVČ se také mění rozhodná částka, která určuje vznik účasti na důchodovém pojištění, jde o 85 058 Kč pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i pojistné pro osoby bez zdanitelných příjmů, a to na částku 2 052 Kč.

 

Mění se i výše minimální mzdy

Nový rok přinesl také změny ve výši minimální mzdy, která vzrůstá o 600 korun oproti předešlému roku, nově tak dosahuje 15 200 Kč. Hodinová minimální mzda v roce 2021 činí 90,50 Kč.

 

Novinka v podobě sdíleného pracovního místa

Rok 2020 přinesl změny v organizaci práce a mnoho zaměstnanců se muselo přizpůsobit práci z domova, střídání se s kolegy v kanceláři a jiným opatřením. Vznikl proto nový institut sdíleného pracovního místa, který umožní 2 a více lidem (zaměstnancům) rozvrhnout si pracovní dobu dle vlastních potřeb a potřeb zaměstnavatele. V praxi to znamená, že zaměstnavatel vytvoří jedno pracovní místo, které bude v pracovní době vždy obsazeno alespoň jedním zaměstnancem. O toto místo se podle smlouvou stanovených pracovních úvazků budou zaměstnanci dělit.

 

Ovšem má to i nevýhody v podobě administrativy, jelikož je nutné zaměstnavateli předkládat rozvrh pracovních směn alespoň týden dopředu. Zaměstnanec si musí pracovní dobu rozvrhnout tak, aby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu. Nevýhodou pro zaměstnavatele může být nutnost sjednání důkladných a precizních podmínek předávání práce a úkolů a jejich následná kontrola.

 

Podání daňového přiznání online

Od ledna 2021 prochází změnou také daňový řád. Díky tomu dojde k prodloužení lhůty pro podávání daňového přiznání, která bude automaticky prodloužena ze 3 na 4 měsíce, pokud však budete daňové přiznání podávat elektronicky.

 

Nezabavitelná částka pro dlužníky

V letošním roce bude platit nová výše nezabavitelné částky pro zaměstnance s exekucí nebo v insolvenci, kterým se provádějí srážky ze mzdy. Pro dlužníka činí nepostižitelná částka 7 872,80 Kč a pro každou další vyživovanou osobu 2 624,30 Kč.

 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp