Obsah

Články

Koncese a koncesovaná živnost: Vše, co potřebujete vědět

Zdroj: Pixabay

Co to je koncese a koncesovaná živnost?

K provozování
koncesované živnosti je potřeba zvláštní oprávnění k podnikání známé
jako koncese
. O jeho udělení rozhoduje živnostenský úřad.
K provozování koncesované živnosti jste oprávněni až v den nabytí
právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Jaký je rozdíl mezi živností ohlašovací a koncesovanou?

K provozování ohlašovací
živnosti
vám stačí pouhé ohlášení na libovolném živnostenském úřadě. Naproti
tomu, abyste dostali koncesovanou živnost potřebujete získat tzv.
koncesi. A k tomu musíte splnit všeobecné požadavky, a navíc prokázat odbornou
způsobilost k vykonávání dané profese.

Jak získat koncesovanou živnost?

O koncesi může požádat
jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
K jejímu získání musí splnit všeobecné podmínky:

 • plná
  svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce
  nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost.

A dále zvláštní
podmínku k provozu koncesované živnosti, kterou je prokázání odborné
způsobilosti
stanovené přílohou č. 3 živnostenského zákona.

Jak si zřídit koncesi?

Vyplněnou žádost o
koncesi můžete podat osobně na živnostenský úřad, zaslat poštou,
případně e-mailem s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky
. Žádost lze podat rovněž osobně na kontaktních místech Czech
POINT.

Doklady potřebné k získání
koncese

K žádosti o koncesi
budete muset doložit:

 • výpis
  z rejstříku trestů,
 • doklad
  prokazující odbornou způsobilost,
 • doklad o
  zaplacení správního poplatku.

Kolik stojí koncese?

Při zřizování koncese
platíte pouze správní poplatek, který činí 1 000 Kč. Za každou
další žádost o koncesi pak zaplatíte 500 Kč.

Nejčastější koncesované živnosti

Mezi nejčastější
koncesované živnosti se řadí například tyto činnosti: 

 • ochrana
  majetku a osob, 
 • provádění
  veřejných dražeb, 
 • provozování
  cestovní kanceláře, 
 • provozování
  pohřební služby, 
 • služby
  soukromých detektivů, 
 • výroba a
  úprava lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, 
 • silniční a
  motorová doprava, 
 • vedení spisovny. 

Zbytek koncesovaných živností najdete v příloze 3 živnostenského zákona.
Založení koncesované živnosti je nejdelší a nejnáročnější. Připravte se na
to. 

Stát nás chce chránit 

Abyste mohli začít
provozovat koncesovanou živnost, musíte živnostenský úřad požádat o vydání
koncese
. U živností volných rozhoduje o vydání potřebného dokumentu sám
živnostenský úřad a celá záležitost trvá maximálně hodinu. Ale u koncesovaných
živností si na koncesní listinu počkáte přibližně dva měsíce. A důvod? Musí ji
schválit stát. Proč? Chce chránit obyvatelstvo a státní zájmy, proto potřebuje
mít nad koncesovanými živnostmi kontrolu.
 
Teď záleží na vás, zda budete maraton po úřadech absolvovat na vlastní pěst,
nebo požádáte o pomoc profesionály. Existují různé společnosti, které veškerou
administrativu, která se vztahuje k založení živnosti, vyřídí za vás. A vy se
můžete nerušeně věnovat rozvoji svého podnikání a vytváření zisku. 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp