Obsah

Články

Co by měla obsahovat smlouva o výkonu funkce jednatele?

Jednatel není klasický zaměstnanec

Jednatel nemusí být majitelem firmy, přesto se jedná o jednu z nejdůležitější osob společnosti.

 • Zodpovídá za hospodaření firmy a rovněž ji zastupuje a reprezentuje navenek. Pro společnost s. r. o. je funkce jednatele zcela klíčová. 
 • Jednatel má kromě velké zodpovědnosti také řadu pravomocí, kterými disponuje. Může například uzavírat smlouvy, čímž do značné míry ovlivní hospodaření společnosti. 
 • Platí pro něj zákaz konkurence, což znamená, že stejnou funkci nesmí vykonávat pro jinou společnost s podobným zaměřením. 
 • Rovněž má zakázáno vyzrazovat důvěrné informace
 • Jednatel pravidelně informuje valnou hromadu firmy o tom, jak se firmě daří, zajišťuje řádné vedení účetnictví. 
 • Jakmile bude jednatel pobírat za svoji práci finanční odměnu, musíte s ním sjednat smlouvu. Ta ale zdaleka není stejná jako klasická smlouva pracovní. 

Co se jednatele ve smlouvě netýká?

 • Pro jednatele neplatí zákoník práce v takovém rozsahu, jako pro klasického zaměstnance. 
 • Nelze na něj uplatňovat přísná pravidla o docházce, přesčasové práci nebo další omezení, která jsou typická pro pracovněprávní vztah. 

Co nezapomenout uvést do smlouvy o výkonu funkce jednatele?

 • Předmět smlouvy, ve kterém se jednatel zavazuje vykonávat pro společnost funkci jednatele. Jednatel zároveň získává oprávnění jednat za společnost samostatně. Za výkon této funkce mu náleží finanční odměna. 
 • Práva a povinnosti jednatele: zavazuje se, že nesmí vykonávat stejnou funkci pro společnost s podobným zaměřením a zároveň musí mlčet o důvěrných informacích.
 • Odměna: Za výkon funkce náleží jednateli odměna ve zvolené výši. Nezapomeňte uvést, do kterého kalendářního dne bude splatná. Do smlouvy můžete uvést také odměnu nad rámec měsíční odměny tzv. dodatečnou odměnu.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp