Víte, co je švarcsystém? Zjistěte to, než vás inspekce odhalí

23.08.2018

Ne všichni podnikatelé skutečně podnikají. Někteří se tváří jako zaměstnanci, ale nejsou jimi. Kdo tedy jsou a proč by si měli dát na pozor švarcsystém?

Švarcsystém

Zdroj: Pixabay

Co je švarcsystém?

I v 90. letech se podnikatelé snažili ušetřit. Jednoho pražského podnikatele dokonce v roce 1990 napadlo, že úmyslně propustí všechny své zaměstnance, nechá jim zřídit živnostenské oprávnění a následně je na živnostenský list opět zaměstná. Zaměstnancům zůstala stejná mzda, a zaměstnavatel, který se oprostil od odvodů sociálního a zdravotního pojištění, výrazně ušetřil. Jeho daňové úniky se bez trestu neobešly – dostal 3,5letý trest odnětí svobody.

Princip švarcsystému tedy spočívá v pracovněprávním vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy pracovník má rysy zaměstnanceavšak práci vykonává na základě živnosti. Jak konkrétně švarcsystém poznáte?

Pozor: Správně česky je „švarcsystém“ nikoliv „schwarz systém“, jak se někde objevuje.

Za švarcsystém hrozí pokuty

Do roku 2012 byla legislativa okolo švarcsystému proměnlivá. 1. 1. 2012 se ale švarcsystém stal opět nelegální činností, která je v rozporu se zákoníkem práce. Za jeho provozování hrozí pokuta nejen zaměstnavateli, ale i „zaměstnanci“, který pracuje na živnost.

Znaky švarcsystému

  • OSVČ vykonává činnost pro 1 zaměstnavatele (odběratele), pod jehož jménem vystupuje,
  • nejedná se o nahodilou činnost ani o krátkodobé posílení pracovní síly,
  • práci vykonává dle pokynů zaměstnavatele,
  • platí zde vztah podřízenosti a nadřízenosti,
  • dostává pravidelné a stejné odměny,
  • využívá pracovních nástrojů a pomůcek zaměstnavatele (kancelář, počítač, …).

 

 

 

 

 

Výše zmíněné znaky berte pouze jako orientační. Česká inspekce posuzuje každý případ individuálně, přičemž vychází z definice v paragrafu 2 zákoníku práce o závislé práci:

Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Dle definice zákoníku práce musí být znaky závislé práce naplněny všechny současně. Jakmile se pracovněprávní vztah jednomu z bodů vymyká, nejedná se o švarcsystém.

Výhody a nevýhody švarcsystému

Ke švarcsystému dochází, protože přináší výhody jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům. Zaměstnavatelé díky švarcsystému ušetří na odvodech a na sociálním a zdravotním pojištění. Zaměstnanci těží rovněž z nižších odvodů za zmíněná pojištění, a kromě toho mnohdy ušetří i na daních. 

Kdo tedy za švarcsystém nese vinu? A stojí to vůbec za to?

Finanční postih až do výše 10 milionů korun

Odpovědnost za švarcsystém nesou nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci, kteří z účasti ve švarcsystému vychází jako spolupachatelé. Při jasném splnění všech znaků švarcsystému dosahují finanční postihy OSVČ zaměstnanců až do výše 100 000 korun. Při nevčasném oznámení se pokuty zvyšují. 

Minimální sankce 250 000 korun, která hrozí zaměstnavatelům, se pak může vyšplhat až na 10 milionů korun. Mimo to pak finanční úřad a další orgány sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven mohou zpětně vypočítat vzniklé nedoplatky na daních a další penále.

Mám pocit, že jsem součástí švarcsystému. Na koho se mohu obrátit?

Pokud jste nabyli pocitu, že se vás švarcsystém dotýká a chcete jej raději ohlásit zavčasu, obraťte se na jedno z poradenských míst Státního úřadu inspekce práce. Naleznete jej v každém okresním městě v budově úřadu práce. 

Přečtěte si také:

Co je švarcsystém?

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru