Sociální firmy - podnikání s posláním

Sociální firmy - podnikání s posláním
09.12.2013

Sociální sektor je nově se rozvíjející oblast, která zasahuje i do podnikání. Společenská zodpovědnost firem a institucí se zvyšuje, což se projevuje přímou či nepřímou podporou integrační sociální politiky. Zvýšený zájem o sociální firmy je toho důkazem.

Co je to sociální firma?

Sociální firma kombinuje podnikatelskou či obchodní činnost s určitým sociálním posláním. Tím se myslí zejména podpora a vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. K tomu je možné přičíst určitou sociální a psychologickou podporu, která je těmto osobám poskytována v souvislosti s novým zaměstnáním.

Základní charakteristika sociálních firem

  • minimálně z 50% je financována z prodeje vlastních produktů nebo služeb
  • zaměstnává 25 – 50% osob zdravotně nebo sociálně znevýhodněných na trhu práce
  • zaměstnává však i zaměstnance bez tohoto znevýhodnění
  • pracovní podmínky, práva a povinnosti jsou stejné pro všechny zaměstnance
  • všichni zaměstnanci dostávají mzdu dle úvazku a druhu práce
  • zvyšuje konkurenceschopnost zaměstnanců se znevýhodněním
  • umožňuje další rozvoj zaměstnanců a jejich případné uplatnění na volném pracovním trhu
  • tvoří mezistupeň mezi chráněnou dílnou a normální firmou

Sociální firmy nejsou nějak zvlášť legislativně ukotveny. Jejich smyslem je zaměstnávat znevýhodněné osoby i osoby bez znevýhodnění. Zároveň se však jedná o konkurenceschopný podnikatelský subjekt, jehož cílem je ekonomická soběstačnost. V tom je hlavní rozdíl oproti chráněným dílnám, které jsou vymezeny zákonem (z.č.435/2004Sb.) a u kterých není ziskové podnikání cílem. Práce v chráněných dílnách je spíše forma rehabilitace a terapie, kdežto v sociální firmě jde také o byznys a dostatečné odměny zaměstnancům.

práce handicapované osoby v sociální firmě

Podpora sociálních firem?

Sociální firmy mohou získat podporu z velkého množství zdrojů. Jedním z nich může být spolufinancování z Evropské unie formou Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz), Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V poslední době také stoupá podpora sociálních firem ze strany měst a obcí. Jelikož je v jejich zájmu rozvoj podnikání a zaměstnání znevýhodněných osob, podporují sociální firmy třeba prostřednictvím veřejných zakázek.

Chcete také skloubit podnikání s pomocí?

Právě pro vás máme připravené hotové „ready made firmy“, které vám maximálně urychlí start podnikání. Podívejte se na naši nabídku!

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru