Obsah

Články

Smlouva o tichém společníkovi

Smluvní strany 

Smluvní strany existují dvě – podnikatel a tichý společník. Hned v úvodu nezapomeňte uvést všechny potřebné údaje o soukromé společnosti: 

 • název firmy 
 • sídlo firmy 
 • DIČ
 • spisovou značku
 • název soudu, kde je společnost evidována 
 • iniciály zástupce firmy 

U posledního bodu platí pravidlo, že čím více informací o člověku, který společnost zastupuje, uvedete, tím smlouva působí důvěryhodněji. 

V případě tichého společníka neopomeňte zapsat tyto informace: 

 • jméno 
 • příjmení 
 • trvalé bydliště 
 • rodné číslo 
 • číslo občanského průkazu 
 • a ostatní dostupné informace 

V § 673 až § 681 obchodního zákoníku najdete všechny potřebné údaje o smlouvě a tichém společníkovi. Do samotné smlouvy doporučujeme uvést minimálně § 673, jedná se o povinnost. 

Předmět smlouvy

Do předmětu smlouvy zaznamenejte smysl spolupráce. Jedná se o fakt, že tichý společník podnikateli poskytuje vklad za účelem podpory jeho podnikatelské činnosti. Samozřejmě si za tento vklad nárokuje podíl na čistém zisku, který je blíže určený na základě dále domluvených podmínek.

 
Majetkový vklad a z něho plynoucí podíl na zisku 

Tuto část smlouvy rozhodně nepodceňujte. Jedná se o nejdůležitější úsek, kde musí být pečlivě zaznamenané tyto údaje: 

 • Kolik činní majetkový vklad – uvádějte v konkrétní měně.
 • Výše podílu z čistého zisku – uvádějte v procentech.
 • Konkrétní podmínky, které je nutné pro převedení majetkového vkladu dodržet – například k jakému dni musí tichý společník nejpozději převést majetkový vklad. 

Důležitá informace také je, zda tichý společník musí navyšovat svůj vklad a jakým způsobem. Zaznamenejte také, jak se bude v takových případech rozdělovat zisk

 

Práva a povinnosti vůči třetím osobám

Z podnikání vznikají práva a povinnosti vůči třetím osobám. To se týká pouze podnikatele, pro tichého společníka tato odpovědnost platí až v případě, že dojde k jedné z těchto dvou situací: 

 • jméno tichého společníka se objeví ve firmě 
 • oznámí třetí osobě, že podniká společně s podnikatelem

Postavení tichého společníka 

Do tohoto odstavce zaznamenejte všechna práva a povinnosti, které se vztahují k osobě tichého společníka. Patří sem například: 

 • možnost nahlížet účetnictví 
 • prostudování ostatních záznamů, které souvisí s podnikáním
 • právo na stejnopis schválené roční uzávěrky 
 • právo na vyplacení podílu z čistého zisku
 • práva tichého společníka v případě ztráty 

Myslete také na situace, ve kterých zanikne účast tichého společníka na podnikání. Mezi nejčastější důvody řadíme: 

 • uplynutí stanovené doby 
 • ukončení podnikání 
 • konkurs na majetku, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu v případě podnikatele
 • konkurs na straně tichého společníka 

 

Závěrečné ustanovení

Do závěrečného ustanovení zaznamenejte dobu, po kterou smlouva platí, výpovědní lhůtu a možnosti odstoupení v případě, že dojde k porušení domluvených podmínek, a to pro obě strany. Dále ještě uveďte následující: 

 • konkrétní datum, kdy se smlouva stává platnou
 • zda ji obě strany uzavírají ze svobodné vůle 
 • a také, jestli jsou pro oba subjekty podmínky smlouvy výhodné 

Na závěr zajistěte notářsky ověřené podpisy podnikatele i tichého společníka. 

 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp