Obsah

Články

Jak zabránit fluktuaci zaměstnanců?

Co je fluktuace zaměstnanců?

Samotné slovo fluktuace pochází z latinského fluctuare,
které označuje pohyb sem a tam. Ve spojení se zaměstnanci se fluktuace stává ukazatelem
přílivu a odlivu zaměstnanců
ve firmách. Jinými slovy toho, jak moc se
zaměstnanci ve společnosti střídají.

Není fluktuace jako fluktuace

Fluktuace zaměstnanců je dnes často vnímána negativně. Ve
skutečnosti ale existují její různé typy:

 • žádoucí,
 • nežádoucí,
 • dobrovolná,
 • nedobrovolná.

Žádoucí fluktuace přirozeně označuje pozitivní
skutečnost. Například když do firmy nastoupí nový zaměstnanec s bohatými
zkušenostmi a znalostmi v oboru, které společnosti dopomohou
k dalšímu rozvoji.

Naopak nežádoucí fluktuace označuje odchod právě
těchto schopných zaměstnanců, kvůli kterému firma tratí.

Dobrovolná a nedobrovolná fluktuace zaměstnanců
pak označuje případy, kdy zaměstnanci z firmy odcházejí sami ze své vůle
(dobrovolná) a kdy jsou naopak nuceni k odchodu ze strany zaměstnavatele (nedobrovolná).

Jaké jsou příčiny fluktuace zaměstnanců?

Vysoká nežádoucí fluktuace zaměstnanců indikuje obecnou
nespokojenost ve firmě
, kterou může způsobovat více faktorů:

 • nedostatečné finanční ohodnocení,
 • nemožnost karierního růstu,
 • nepříjemné pracovní prostředí (ať už kancelářské
  prostory, či špatné vztahy z kolegy a vedením),
 • nevyhovující pracovní podmínky.

Jak snížit fluktuaci zaměstnanců?

Prvním krokem ke snížení nežádoucí fluktuace zaměstnanců je eliminace
výše zmíněných příčin
. Dále v boji můžete pokračovat pomocí
následujících rad.

1.    
Zkvalitněte náborové řízení

Častou chybou HR specialistů během náborového řízení je
nedostatečné seznámení uchazeče s náplní jeho práce. Mylná očekávání
na straně zaměstnance pak často vedou k jeho odchodu.

Po skončení přijímacího řízení by měl být uchazeč plně
informován o:

 • podobě jeho každodenních činností,
 • pracovišti,
 • charakteru a cíli firmy,
 • platových podmínkách,
 • možnostech kariérního růstu,
 • fungování základních interních procesů.

Tip: Pokud vybíráte nového zaměstnance na pozici, která
vyžaduje fungování v týmu, vybírejte takové uchazeče, kteří si sednou s budoucími
kolegy, abyste předešli případným neshodám na pracovišti.

2.    
Jděte s dobou

Lpět na starých pořádcích se v podnikání nemusí
vyplatit. S novou érou přicházejí i noví zaměstnanci, kteří mají jinak
nastavené priority. Mezi často skloňované termíny dnes patří například
tzv. work-life balance (rovnováha mezi pracovním a osobním životem), kdy
zaměstnanci vyžadují například možnost práce z domova, flexibilní pracovní
dobu nebo více dovolené. Zjistěte, po čem pracovníci ve vaší společnosti touží,
a snažte se jim v rámci možností vyjít vstříc.

Tip: Nevíte, zda bude home office či delší dovolená tou
pravou odměnou pro vaše zaměstnance? Udělejte krátký dotazník spokojenosti a zjistíte,
kterou cestou se vydat.

3.    
Podpořte fungování vztahů

Teambuildingy, společné obědy, oslavy narozenin nebo jen
malé posezení po práci jsou v dnešních společnostech běžnou praxí. Utužování
kolektivu
a budování přátelských vztahů mezi pracovníky a vedením
sníží riziko konfliktů na pracovišti, a tím pádem i riziko odchodu zaměstnanců.

4.    
Zeptejte se, proč lidé odcházejí

Když dá nějaký zaměstnanec výpověď, věnujte čas a energii
tomu, abyste zjistili jeho důvod. Pokud jím byla skutečnost, kterou
můžete změnit, učiňte tak.

Fluktuace zaměstnanců – výpočet

Chcete zjistit, jak je na tom vaše firma? Fluktuaci
zaměstnanců vypočítáte pomocí jednoduchého vzorce: 

 Fluktuace zaměstnanců vzor

Jde o poměr odchozích zaměstnanců vůči celkovému počtu
zaměstnanců pracujících ve firmě. Pro získání procentuální hodnoty výsledek
vynásobíte stem.

Jaká je optimální míra fluktuace zaměstnanců?

Po získání procentuálního vyjádření fluktuace můžete provést
vyhodnocení. Podle odborných studií je optimální míra fluktuace
zaměstnanců mezi 5 až 7 %. Reálnému fungování světa ale často optimální hodnoty
vykalkulované odborníky v kancelářích příliš neodpovídají. Pokud se
fluktuace ve vaší firmě pohybuje mezi 10 až 15 %, není třeba si dělat
starosti.

K učinění finálního závěru vám ale samotné číslo
nestačí. Odchod zaměstnanců je vždy potřeba podrobit další analýze, ze
které mohou vzejít dva scénáře:

 1. Z firmy odcházejí vysoce kvalifikovaní
  zaměstnanci, kteří jsou pro vaše podnikání přínosem a jejichž nahrazení je
  náročné. V takovém případě bude i nízká míra fluktuace představovat
  problém.
 2. Z firmy vám odcházejí nekvalifikovaní zaměstnanci,
  jejichž ztráta není tak bolestná a které lze snadno nahradit. V takovém
  případě bude i vyšší míra fluktuace stále únosná.

Dopady nežádoucí fluktuace na podnik

Odchod vysokého počtu kvalifikovaných zaměstnanců může mít
fatální následky pro celé vaše podnikání. Mezi nejčastější negativní následky
vysoké nežádoucí fluktuace patří:

 • náklady na přijímání a zaučení nových
  zaměstnanců,
 • ušlý zisk kvůli snížení kvality produktu či
  služby,
 • zvýšení nákladů na udržení podnikových procesů
  bez kvalifikovaných zaměstnanců.

Kromě interních potíží se může vysoká fluktuace odrazit i na
negativním okolním vnímání společnosti. Snížená důvěra zaměstnanců
povede k náročnějšímu přijímání nových pracovních sil a nedostatečná důvěra
v podnik jako takový může vyústit až ve ztrátu klíčových dodavatelů a
obchodních partnerů.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp