Jak dát výpověď z pracovního poměru? + Výpověď vzor

04.04.2022

Odhodlali jste se konečně naplno pustit do vlastního podnikání? Pak je na čase dát výpověď ze zaměstnání. Poradíme vám, jak na to, aby vše proběhlo hladce a s minimem starostí.

Jak dát výpověď?

Zdroj: Pixabay

Ukončení pracovního poměru může proběhnout pěti různými způsoby:

  • výpovědí,
  • dohodou,
  • výpovědí ve zkušební době,
  • jeho okamžitým zrušením,
  • automaticky po uplynutí předem domluvené doby v případě pracovního poměru na dobu určitou.

Jak dát výpověď?

Pokud výpověď podává zaměstnanec, nemá na rozdíl od zaměstnavatele povinnost uvádět důvod k ukončení pracovního poměru. Navíc ji může podat kdykoliv bez ohledu na to, zda je v dočasné pracovní neschopnosti nebo na rodičovské dovolené.

Pozor: Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď v době vaší dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství ani mateřské či rodičovské dovolené.

Aby však byla výpověď platná, musíte ji zaměstnavateli doručit v písemné podobě a následně dodržet předem sjednanou výpovědní lhůtu.

Výpověď můžete napsat rukou nebo na počítači, musí přitom obsahovat:

  • jméno, bydliště a datum narození zaměstnance,
  • název, IČO a sídlo zaměstnavatele,
  • informace o výpovědní lhůtě,
  • datum,
  • podpis.

Výpověď musí být prokazatelná, co se doručení týče. Pokud ji tedy budete zaměstnavateli posílat, nezapomeňte si schovat podací lístek. V případě osobního předání si nechte podepsat její převzetí.

Tip: Přestože se výpověď dle zákona podává písemně, je vhodné si před tímto úkonem domluvit s nadřízeným schůzku a ukončení pracovního poměru probrat osobně. Písemné podání výpovědi by pak měla být pouze formalita.

Výpověď z pracovního poměru vzor

Pokud nevíte, jak na to, stáhněte si náš vzor výpovědi z pracovního poměru.

Od kdy běží výpovědní lhůta a jak je dlouhá?

Výpovědní lhůta podle zákoníku práce činí minimálně 2 měsíce s výjimkou vyplývající z § 51a a běží až od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Reálně tak může výpovědní lhůta trvat až 3 měsíce, pokud byste výpověď doručili na začátku měsíce.

Příklad: Podáte-li výpověď 31. května, dvouměsíční výpovědní lhůta se počítá od 1. června. Pokud podáte výpověď například 1. května, výpovědní lhůta stejně začne běžet až od 1. června.

Je možné zkrácení výpovědní lhůty?

Při ukončení pracovního poměru dohodou si můžete se zaměstnavatelem dojednat vlastní podmínky včetně zkrácení nebo úplného zrušení výpovědní doby.

Pokud jako zaměstnanec ale dáváte výpověď, pracovněprávní vztah lze bez výpovědní doby ukončit jen v momentě, kdy se mění vlastník společnosti. Při výpovědi ve všech ostatních případech nelze výpovědní lhůtu zkrátit pod zákonem dané dva měsíce, a to ani pokud by se na zkrácení dohodly obě strany při podpisu pracovní smlouvy.

Jako zaměstnanec máte povinnost plnit své povinnosti až do skončení výpovědní lhůty. V praxi se ale můžete se zaměstnavatelem domluvit na vybrání zbylé dovolené, případně neplaceného volna.

Ukončení pracovního poměru dohodou

Rozvázání pracovního poměru po vzájemné dohodě je nejjednodušší cesta, jak odejít z práce. Výhodou je, že se na ukončení shodne jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, což snižuje riziko případných komplikací. Pracovní poměr navíc končí v předem domluvený den, který je uveden v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Pokud vám zaměstnavatel vyjde vstříc, můžete se tak vyhnout výpovědní době nebo si ji přinejmenším zkrátit.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena § 49 zákoníku práce. Stejně jako výpověď musí mít vždy písemnou podobu. Důvod ukončení pracovního poměru ale není povinnou náležitostí.

Výpověď ve zkušební době

Může se stát, že pracovní poměr budete vy nebo zaměstnavatel chtít ukončit již ve zkušební době. V takovém případě nemusí ani jedna ze stran udávat důvod ani dodržet výpovědní lhůtu. Výpověď v písemné podobě byste ale zaměstnavateli měli doručit alespoň tři dny před plánovaným ukončením pracovního poměru.

Pozor: V případě pracovní neschopnosti ve zkušební době vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď pouze prvních 14 dní neschopnosti.

Okamžité zrušení pracovního poměru

K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít pouze v případech, které jsou explicitně stanoveny zákonem, konkrétně ustanovením § 55 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jde však o krajní situace, ve kterých již není možné pro jednu či druhou stranu v pracovněprávním poměru dále setrvávat. Jako zaměstnanec můžete pracovní vztah ukončit například pouze tehdy, když vás povaha vaší práce přímo ohrožuje na zdraví nebo pokud vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu či náhradu mzdy do 15 dnů od její splatnosti.

Okamžité zrušení pracovního poměru nebývá časté. Pro běžné ukončení pracovního vztahu pravděpodobně využijete klasickou výpověď nebo v ideálním případě dohodu se zaměstnavatelem.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru