Jak zabránit fluktuaci zaměstnanců?

23.05.2022

Fluktuace zaměstnanců je stále častěji skloňovaný termín. Ať už jste na začátku svého podnikání, nebo máte naplno rozjetý byznys, měli byste vědět, co se pod ním skrývá. Přečtěte si, jak odchod zaměstnance dokáže ovlivnit fungování firmy a zda se dá s nežádoucí fluktuací úspěšně bojovat.

Co je fluktuace zaměstnanců?

Samotné slovo fluktuace pochází z latinského fluctuare, které označuje pohyb sem a tam. Ve spojení se zaměstnanci se fluktuace stává ukazatelem přílivu a odlivu zaměstnanců ve firmách. Jinými slovy toho, jak moc se zaměstnanci ve společnosti střídají.

Není fluktuace jako fluktuace

Fluktuace zaměstnanců je dnes často vnímána negativně. Ve skutečnosti ale existují její různé typy:

 • žádoucí,
 • nežádoucí,
 • dobrovolná,
 • nedobrovolná.

Žádoucí fluktuace přirozeně označuje pozitivní skutečnost. Například když do firmy nastoupí nový zaměstnanec s bohatými zkušenostmi a znalostmi v oboru, které společnosti dopomohou k dalšímu rozvoji.

Naopak nežádoucí fluktuace označuje odchod právě těchto schopných zaměstnanců, kvůli kterému firma tratí.

Dobrovolná a nedobrovolná fluktuace zaměstnanců pak označuje případy, kdy zaměstnanci z firmy odcházejí sami ze své vůle (dobrovolná) a kdy jsou naopak nuceni k odchodu ze strany zaměstnavatele (nedobrovolná).

Jaké jsou příčiny fluktuace zaměstnanců?

Vysoká nežádoucí fluktuace zaměstnanců indikuje obecnou nespokojenost ve firmě, kterou může způsobovat více faktorů:

 • nedostatečné finanční ohodnocení,
 • nemožnost karierního růstu,
 • nepříjemné pracovní prostředí (ať už kancelářské prostory, či špatné vztahy z kolegy a vedením),
 • nevyhovující pracovní podmínky.

Jak snížit fluktuaci zaměstnanců?

Prvním krokem ke snížení nežádoucí fluktuace zaměstnanců je eliminace výše zmíněných příčin. Dále v boji můžete pokračovat pomocí následujících rad.

1.     Zkvalitněte náborové řízení

Častou chybou HR specialistů během náborového řízení je nedostatečné seznámení uchazeče s náplní jeho práce. Mylná očekávání na straně zaměstnance pak často vedou k jeho odchodu.

Po skončení přijímacího řízení by měl být uchazeč plně informován o:

 • podobě jeho každodenních činností,
 • pracovišti,
 • charakteru a cíli firmy,
 • platových podmínkách,
 • možnostech kariérního růstu,
 • fungování základních interních procesů.

Tip: Pokud vybíráte nového zaměstnance na pozici, která vyžaduje fungování v týmu, vybírejte takové uchazeče, kteří si sednou s budoucími kolegy, abyste předešli případným neshodám na pracovišti.

2.     Jděte s dobou

Lpět na starých pořádcích se v podnikání nemusí vyplatit. S novou érou přicházejí i noví zaměstnanci, kteří mají jinak nastavené priority. Mezi často skloňované termíny dnes patří například tzv. work-life balance (rovnováha mezi pracovním a osobním životem), kdy zaměstnanci vyžadují například možnost práce z domova, flexibilní pracovní dobu nebo více dovolené. Zjistěte, po čem pracovníci ve vaší společnosti touží, a snažte se jim v rámci možností vyjít vstříc.

Tip: Nevíte, zda bude home office či delší dovolená tou pravou odměnou pro vaše zaměstnance? Udělejte krátký dotazník spokojenosti a zjistíte, kterou cestou se vydat.

3.     Podpořte fungování vztahů

Teambuildingy, společné obědy, oslavy narozenin nebo jen malé posezení po práci jsou v dnešních společnostech běžnou praxí. Utužování kolektivu a budování přátelských vztahů mezi pracovníky a vedením sníží riziko konfliktů na pracovišti, a tím pádem i riziko odchodu zaměstnanců.

4.     Zeptejte se, proč lidé odcházejí

Když dá nějaký zaměstnanec výpověď, věnujte čas a energii tomu, abyste zjistili jeho důvod. Pokud jím byla skutečnost, kterou můžete změnit, učiňte tak.

Fluktuace zaměstnanců – výpočet

Chcete zjistit, jak je na tom vaše firma? Fluktuaci zaměstnanců vypočítáte pomocí jednoduchého vzorce: 

 Fluktuace zaměstnanců vzor

Jde o poměr odchozích zaměstnanců vůči celkovému počtu zaměstnanců pracujících ve firmě. Pro získání procentuální hodnoty výsledek vynásobíte stem.

Jaká je optimální míra fluktuace zaměstnanců?

Po získání procentuálního vyjádření fluktuace můžete provést vyhodnocení. Podle odborných studií je optimální míra fluktuace zaměstnanců mezi 5 až 7 %. Reálnému fungování světa ale často optimální hodnoty vykalkulované odborníky v kancelářích příliš neodpovídají. Pokud se fluktuace ve vaší firmě pohybuje mezi 10 až 15 %, není třeba si dělat starosti.

K učinění finálního závěru vám ale samotné číslo nestačí. Odchod zaměstnanců je vždy potřeba podrobit další analýze, ze které mohou vzejít dva scénáře:

 1. Z firmy odcházejí vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou pro vaše podnikání přínosem a jejichž nahrazení je náročné. V takovém případě bude i nízká míra fluktuace představovat problém.
 2. Z firmy vám odcházejí nekvalifikovaní zaměstnanci, jejichž ztráta není tak bolestná a které lze snadno nahradit. V takovém případě bude i vyšší míra fluktuace stále únosná.

Dopady nežádoucí fluktuace na podnik

Odchod vysokého počtu kvalifikovaných zaměstnanců může mít až fatální následky pro celé vaše podnikání. Mezi nejčastější negativní následky vysoké nežádoucí fluktuace patří:

 • náklady na přijímání a zaučení nových zaměstnanců,
 • ušlý zisk kvůli snížení kvality produktu či služby,
 • zvýšení nákladů na udržení podnikových procesů bez kvalifikovaných zaměstnanců.

Kromě interních potíží se může vysoká fluktuace odrazit i na negativním okolním vnímání společnosti. Snížená důvěra zaměstnanců povede k náročnějšímu přijímání nových pracovních sil a nedostatečná důvěra v podnik jako takový může vyústit až ve ztrátu klíčových dodavatelů a obchodních partnerů.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru