Obsah

Články

Jak vystavit fakturu? Jednoduchý návod pro plátce i neplátce DPH

Jak vystavit fakturu?

Zdroj: Pixabay

Každá faktura musí
obsahovat zákonem stanovené náležitosti, které se liší podle toho, zda jste
neplátcem DPH bez účetnictví, neplátcem DPH s účetnictvím, nebo plátcem
DPH. Pro jednodušší fakturaci můžete použít faktury online nebo vzory
faktur
. Vždy ale zkontrolujte, zda obsahují povinné údaje.

Co musí obsahovat faktura?

Každá faktura musí
obsahovat povinné údaje:

 • jméno a
  příjmení dodavatele, případně název firmy,
 • fakturační
  údaje (sídlo OSVČ nebo společnosti),
 • IČ,
 • registr,
  ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní
  rejstřík).

Co by faktura měla obsahovat?

Faktura bez povinných
údajů není platná. Ani doporučeným údajům se ale nevyhýbejte. Usnadní vám
orientaci v dokladech a pomohou vyřešit případné problémy. Proto na
fakturu uvádějte také:

 • sdělení,
  že nejste plátcem DPH,
 • jméno a
  příjmení odběratele, případně název firmy,
 • IČ,
  případně DIČ odběratele,
 • označení
  faktury (např. faktura 20210011),
 • popis
  zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete, a množství
 • cenu
  celkem, včetně ceny za jednotku,
 • datum vystavení
  a splatnosti faktury.

Jak vystavit fakturu: Faktura neplátce DPH

Účetnictví musíte vést
povinně, pokud jste právnickou osobou nebo vaše roční příjmy
přesahují 25 milionů korun. K vedení účetnictví se ale
můžete rozhodnout i sami, například pokud vaše výdaje přesahují 60 % výnosů, a
vám se tak nevyplatí využívat paušální výdaje.

S účetnictvím
roste administrativa, která se dotkne i faktur. Ty se stávají účetním
dokladem
 a jejich povinné náležitosti stanovuje zákon o účetnictví.

Mezi povinné údaje faktury
jako účetního dokladu patří:

 • jméno a
  příjmení, případně název firmy,
 • fakturační
  údaje,
 • IČ,
 • popis
  zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete,
 • cena,
  včetně ceny za jednotku, a množství,
 • datum
  vystavení faktury,
 • označení
  registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo
  obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu.
 • sdělení,
  že nejste plátcem DPH,
 • jméno a
  příjmení odběratele, případně název firmy,
 • označení
  dokladu (např. faktura 20210011)
 • datum
  splatnosti faktury.

Jak vystavit fakturu: Faktura plátce DPH 

Plátcem DPH se musíte
stát povinně, pokud váš obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců
překročil 1 milion korun. I k plátcovství se ale můžete přihlásit
dobrovolně, například pokud od plátců DPH nakupujete více zboží či služeb, než
prodáváte. Přečtěte si, jak se přihlásit k plátcovství, a kde hledat ty správné formuláře.

Jako plátce DPH nemáte
automaticky povinnost vést účetnictví. Nevyhnete se ale daňové evidenci a vaše vystavování faktur se
stane trochu náročnější.

Vystavujete-li
fakturu jako plátce DPH, její povinné náležitosti jsou:

 • jméno a
  příjmení, případně název firmy,
 • fakturační
  adresa,
 • IČ a DIČ,
 • DIČ
  odběratele, pokud je plátcem DPH,
 • označení
  registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo
  obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu,
 • množství a
  druh zboží či služby, na které fakturu vystavujete, včetně ceny za jednotku bez
  DPH,
 • základ,
  sazba a výše daně (výši a sazbu daně uvádět nemusíte, pokud je plnění
  osvobozené od daně nebo pokud daň přiznává odběratel),
 • datum
  vystavení faktury,
 • uskutečnění
  zdanitelného plnění – den, ke kterému jste povinni přiznat daň (v případě,
  že se liší od data vystavení); v praxi to bývá den, kdy jste dodali zboží
  či službu nebo jste přijali zálohu.

Povinné údaje ve speciálních případech

Je-li plnění osvobozeno
od daně
, musíte uvést důvod. Důvodem je myšlen odkaz na příslušné
ustanovení, které plnění od daně osvobozuje.

Pokud fakturu vystavil
odběratel
, musí být označena slovy „vystaveno zákazníkem“.

V případě,
že daň přiznává odběratel, musí být na faktuře text „daň odvede
zákazník“.

Přečtěte si také:

 

Každá faktura musí
obsahovat zákonem stanovené náležitosti, které se liší podle toho, zda jste
neplátcem DPH bez účetnictví, neplátcem DPH s účetnictvím, nebo plátcem
DPH. Pro jednodušší fakturaci můžete použít faktury online nebo vzory
faktur
. Vždy ale zkontrolujte, zda obsahují povinné údaje.

Neplátce DPH bez účetnictví

Jako živnostník si
můžete zvolit, zda si během svého podnikání budete vést účetnictví, či
využijete paušální výdaje. Pokud si účetnictví nevedete, faktura
není účetním dokladem a její povinné údaje stanovuje občanský zákoník pro
obchodní listiny.

Povinné údaje
Mezi povinné údaje patří:
Co musí obsahovat
faktura?

Každá faktura musí
obsahovat povinné údaje:

·       
jméno a
příjmení dodavatele, případně název
firmy,

·       
fakturační
údaje (sídlo OSVČ nebo společnosti),

·       
IČ,

·       
registr,
ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní
rejstřík).

Co by faktura měla obsahovat?

Faktura bez povinných údajů není platná. Ani
doporučeným údajům se ale nevyhýbejte. Usnadní vám orientaci v dokladech a
pomohou vyřešit případné problémy. Proto na fakturu uvádějte také
:

·       
sdělení,
že nejste plátcem DPH,

·       
jméno a
příjmení odběratele, případně název firmy,

·       
,
a jeho
IČ, případně DIČ odběratele,

·       
označení
faktury (např. faktura 20210011),

·       
popis
zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete, a množství

·       
cenu
celkem, včetně ceny za jednotku,,
a množství,

·       
datum vystavení
a splatnosti faktury.

 

Jak vystavit fakturu jako Doporučené
údaje
Mezi doporučené údaje patří:

Nneplátce DPH s  účetnictvím?

Účetnictví musíte vést
povinně, pokud jste právnickou osobou nebo vaše roční příjmy
přesahují 25 milionů korun. K vedení účetnictví se ale
můžete rozhodnout i sami, například pokud vaše výdaje přesahují 60 % výnosů, a
vám se tak nevyplatí využívat paušální výdaje.

S účetnictvím
roste administrativa, která se dotkne i faktur. Ty se stávají účetním
dokladem
 a jejich povinné náležitosti stanovuje zákon o účetnictví.

Mezi
povinné údaje faktury
jako účetního
dokladu
patří:

Povinné údaje
Mezi povinné údaje patří:

·       
jméno a
příjmení, případně název firmy,

·       
fakturační
údaje,

·       
IČ,

·       
popis
zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete,

·       
cena,
včetně ceny za jednotku, a množství,

·       
datum
vystavení faktury,

·       
označení
registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo
obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu.

·       
sdělení,
že nejste plátcem DPH,

·       
jméno a
příjmení odběratele, případně název firmy,

·       
označení
dokladu (např. faktura 20210011)

·       
datum
splatnosti faktury.

Doporučené údaje
Mezi doporučené údaje patří:

Plátce DPHJak vystavit
fakturu jako plátce DPH?

Plátcem DPH se musíte
stát povinně, pokud váš obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců
překročil 1 milion korun. I k plátcovství se ale můžete přihlásit
dobrovolně, například pokud od plátců DPH nakupujete více zboží či služeb, než
prodáváte. Přečtěte si, jak se přihlásit k plátcovství, a kde hledat ty správné formuláře.

Jako plátce DPH nemáte
automaticky povinnost vést účetnictví. Nevyhnete se ale daňové evidenci a vaše vystavování faktur se
stane trochu náročnější.

Povinné
údaje
Mezi povinné údaje patří:
Vystavujete-li fakturu
jako plátce DPH
, její povinné
nálež
itosti jsou: 

·       
jméno a
příjmení, případně název firmy,

·       
fakturační
adresa,

·       
IČ a DIČ,

·       
DIČ
odběratele, pokud je plátcem DPH,

·       
označení
registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo
obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu,

·       
množství a
druh zboží či služby, na které fakturu vystavujete, včetně ceny za jednotku bez
DPH,

·       
základ,
sazba a výše daně (výši a sazbu daně uvádět nemusíte, pokud je plnění
osvobozené od daně nebo pokud daň přiznává odběratel),

·       
datum
vystavení faktury,

·       
uskutečnění
zdanitelného plnění – den, ke kterému jste povinni přiznat daň (v případě,
že se liší od data vystavení); v praxi to bývá den, kdy jste dodali zboží
či službu nebo jste přijali zálohu.

Povinné údaje ve speciálních případech

Je-li plnění osvobozeno
od daně
, musíte uvést důvod. Důvodem je myšlen odkaz na příslušné
ustanovení, které plnění od daně osvobozuje.

Pokud fakturu vystavil
odběratel
, musí být označena slovy „vystaveno zákazníkem“.

V případě,
že daň přiznává odběratel, musí být na faktuře text „daň odvede
zákazník“.

Doporučené údaje
Mezi doporučené údaje patří:

·         
splatnost faktury,

·         
označení dokladu (např. faktura 20210011).

Faktura bez
povinných údajů není platná. Ani doporučeným údajům se ale nevyhýbejte. Usnadní
vám orientaci v dokladech a pomohou vyřešit případné problémy.

Přečtěte si také: 

·  
Jak
založit s.r.o. krok za krokem
 

Jak
dát výpověď? + vzor výpovědi z pracovního poměru

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp