Jak vystavit fakturu? Jednoduchý návod pro plátce i neplátce DPH

15.03.2021

Jste začínající podnikatel a lámete si hlavu s fakturami? Vyhněte se zbytečným chybám. Poradíme vám, jak fakturu vystavit správně hned napoprvé.

Jak vystavit fakturu?

Zdroj: Pixabay

Každá faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, které se liší podle toho, zda jste neplátcem DPH bez účetnictví, neplátcem DPH s účetnictvím, nebo plátcem DPH. Pro jednodušší fakturaci můžete použít faktury online nebo vzory faktur. Vždy ale zkontrolujte, zda obsahují povinné údaje.

Co musí obsahovat faktura?

Každá faktura musí obsahovat povinné údaje:

 • jméno a příjmení dodavatele, případně název firmy,
 • fakturační údaje (sídlo OSVČ nebo společnosti),
 • IČ,
 • registr, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní rejstřík).

Co by faktura měla obsahovat?

Faktura bez povinných údajů není platná. Ani doporučeným údajům se ale nevyhýbejte. Usnadní vám orientaci v dokladech a pomohou vyřešit případné problémy. Proto na fakturu uvádějte také:

 • sdělení, že nejste plátcem DPH,
 • jméno a příjmení odběratele, případně název firmy,
 • IČ, případně DIČ odběratele,
 • označení faktury (např. faktura 20210011),
 • popis zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete, a množství
 • cenu celkem, včetně ceny za jednotku,
 • datum vystavení a splatnosti faktury.

Jak vystavit fakturu: Faktura neplátce DPH

Účetnictví musíte vést povinně, pokud jste právnickou osobou nebo vaše roční příjmy přesahují 25 milionů korun. K vedení účetnictví se ale můžete rozhodnout i sami, například pokud vaše výdaje přesahují 60 % výnosů, a vám se tak nevyplatí využívat paušální výdaje.

S účetnictvím roste administrativa, která se dotkne i faktur. Ty se stávají účetním dokladem a jejich povinné náležitosti stanovuje zákon o účetnictví.

Mezi povinné údaje faktury jako účetního dokladu patří:

 • jméno a příjmení, případně název firmy,
 • fakturační údaje,
 • IČ,
 • popis zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete,
 • cena, včetně ceny za jednotku, a množství,
 • datum vystavení faktury,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu.
 • sdělení, že nejste plátcem DPH,
 • jméno a příjmení odběratele, případně název firmy,
 • označení dokladu (např. faktura 20210011)
 • datum splatnosti faktury.

Jak vystavit fakturu: Faktura plátce DPH 

Plátcem DPH se musíte stát povinně, pokud váš obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překročil 1 milion korun. I k plátcovství se ale můžete přihlásit dobrovolně, například pokud od plátců DPH nakupujete více zboží či služeb, než prodáváte. Přečtěte si, jak se přihlásit k plátcovství, a kde hledat ty správné formuláře.

Jako plátce DPH nemáte automaticky povinnost vést účetnictví. Nevyhnete se ale daňové evidenci a vaše vystavování faktur se stane trochu náročnější.

Vystavujete-li fakturu jako plátce DPH, její povinné náležitosti jsou:

 • jméno a příjmení, případně název firmy,
 • fakturační adresa,
 • IČ a DIČ,
 • DIČ odběratele, pokud je plátcem DPH,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu,
 • množství a druh zboží či služby, na které fakturu vystavujete, včetně ceny za jednotku bez DPH,
 • základ, sazba a výše daně (výši a sazbu daně uvádět nemusíte, pokud je plnění osvobozené od daně nebo pokud daň přiznává odběratel),
 • datum vystavení faktury,
 • uskutečnění zdanitelného plnění – den, ke kterému jste povinni přiznat daň (v případě, že se liší od data vystavení); v praxi to bývá den, kdy jste dodali zboží či službu nebo jste přijali zálohu.

Povinné údaje ve speciálních případech

Je-li plnění osvobozeno od daně, musíte uvést důvod. Důvodem je myšlen odkaz na příslušné ustanovení, které plnění od daně osvobozuje.

Pokud fakturu vystavil odběratel, musí být označena slovy „vystaveno zákazníkem“.

V případě, že daň přiznává odběratel, musí být na faktuře text „daň odvede zákazník“.

Přečtěte si také:

 

Každá faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, které se liší podle toho, zda jste neplátcem DPH bez účetnictví, neplátcem DPH s účetnictvím, nebo plátcem DPH. Pro jednodušší fakturaci můžete použít faktury online nebo vzory faktur. Vždy ale zkontrolujte, zda obsahují povinné údaje.

Neplátce DPH bez účetnictví

Jako živnostník si můžete zvolit, zda si během svého podnikání budete vést účetnictví, či využijete paušální výdaje. Pokud si účetnictví nevedete, faktura není účetním dokladem a její povinné údaje stanovuje občanský zákoník pro obchodní listiny.

Povinné údaje
Mezi povinné údaje patří:
Co musí obsahovat faktura?

Každá faktura musí obsahovat povinné údaje:

·        jméno a příjmení dodavatele, případně název firmy,

·        fakturační údaje (sídlo OSVČ nebo společnosti),

·        IČ,

·        registr, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní rejstřík).

Co by faktura měla obsahovat?

Faktura bez povinných údajů není platná. Ani doporučeným údajům se ale nevyhýbejte. Usnadní vám orientaci v dokladech a pomohou vyřešit případné problémy. Proto na fakturu uvádějte také:

·        sdělení, že nejste plátcem DPH,

·        jméno a příjmení odběratele, případně název firmy,

·        , a jeho IČ, případně DIČ odběratele,

·        označení faktury (např. faktura 20210011),

·        popis zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete, a množství

·        cenu celkem, včetně ceny za jednotku,, a množství,

·        datum vystavení a splatnosti faktury.

 

Jak vystavit fakturu jako Doporučené údaje
Mezi doporučené údaje patří:

Nneplátce DPH s  účetnictvím?

Účetnictví musíte vést povinně, pokud jste právnickou osobou nebo vaše roční příjmy přesahují 25 milionů korun. K vedení účetnictví se ale můžete rozhodnout i sami, například pokud vaše výdaje přesahují 60 % výnosů, a vám se tak nevyplatí využívat paušální výdaje.

S účetnictvím roste administrativa, která se dotkne i faktur. Ty se stávají účetním dokladem a jejich povinné náležitosti stanovuje zákon o účetnictví.

Mezi povinné údaje faktury jako účetního dokladu patří:

Povinné údaje
Mezi povinné údaje patří:

·        jméno a příjmení, případně název firmy,

·        fakturační údaje,

·        IČ,

·        popis zboží nebo služby, na které fakturu vystavujete,

·        cena, včetně ceny za jednotku, a množství,

·        datum vystavení faktury,

·        označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu.

·        sdělení, že nejste plátcem DPH,

·        jméno a příjmení odběratele, případně název firmy,

·        označení dokladu (např. faktura 20210011)

·        datum splatnosti faktury.

Doporučené údaje
Mezi doporučené údaje patří:

Plátce DPHJak vystavit fakturu jako plátce DPH?

Plátcem DPH se musíte stát povinně, pokud váš obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překročil 1 milion korun. I k plátcovství se ale můžete přihlásit dobrovolně, například pokud od plátců DPH nakupujete více zboží či služeb, než prodáváte. Přečtěte si, jak se přihlásit k plátcovství, a kde hledat ty správné formuláře.

Jako plátce DPH nemáte automaticky povinnost vést účetnictví. Nevyhnete se ale daňové evidenci a vaše vystavování faktur se stane trochu náročnější.

Povinné údaje
Mezi povinné údaje patří:
Vystavujete-li fakturu jako plátce DPH, její povinné náležitosti jsou: 

·        jméno a příjmení, případně název firmy,

·        fakturační adresa,

·        IČ a DIČ,

·        DIČ odběratele, pokud je plátcem DPH,

·        označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsáni (např. živnostenský nebo obchodní rejstřík); v případě právnické osoby údaje o zápisu,

·        množství a druh zboží či služby, na které fakturu vystavujete, včetně ceny za jednotku bez DPH,

·        základ, sazba a výše daně (výši a sazbu daně uvádět nemusíte, pokud je plnění osvobozené od daně nebo pokud daň přiznává odběratel),

·        datum vystavení faktury,

·        uskutečnění zdanitelného plnění – den, ke kterému jste povinni přiznat daň (v případě, že se liší od data vystavení); v praxi to bývá den, kdy jste dodali zboží či službu nebo jste přijali zálohu.

Povinné údaje ve speciálních případech

Je-li plnění osvobozeno od daně, musíte uvést důvod. Důvodem je myšlen odkaz na příslušné ustanovení, které plnění od daně osvobozuje.

Pokud fakturu vystavil odběratel, musí být označena slovy „vystaveno zákazníkem“.

V případě, že daň přiznává odběratel, musí být na faktuře text „daň odvede zákazník“.

Doporučené údaje
Mezi doporučené údaje patří:

·          splatnost faktury,

·          označení dokladu (např. faktura 20210011).

Faktura bez povinných údajů není platná. Ani doporučeným údajům se ale nevyhýbejte. Usnadní vám orientaci v dokladech a pomohou vyřešit případné problémy.

Přečtěte si také: 

·   Jak založit s.r.o. krok za krokem 

Jak dát výpověď? + vzor výpovědi z pracovního poměru

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru