Obsah

Články

Jak vyplnit daň z nabytí nemovitosti: Průvodce krok za krokem

Zrušení daně z nabytí nemovitosti: Kdy skončila povinnost platit tuto daň?


Daň z nabytí nemovitosti byla zavedena v říjnu 2013 a nahradila dosavadní tzv. daň z převodu nemovitosti. Platit přestala dne 26. září 2020 se zpětnou účinností. Přiznání se tak podávalo pouze v případě, kdy: 

  • Návrh na vklad do katastru nemovitosti byl předložen 25. září 2020 nebo dříve.

  • Obvyklá lhůta pro podání daňového přiznání vycházela v termínu před 31. březnem 2020.


Z jakého důvodu byla zrušena? Změnu rozhýbal covid-19. Cílem bylo probuzení trhu s nemovitostmi. Podle některých totiž tato daň zbytečně navyšovala náklady na pořízení prvního vlastního bydlení. V některých případech dokonce pořízení bydlení zcela znemožnila. 

Že daň z nabytí nemovitosti nebyla právě malá, si můžeme ukázat na několika příkladech. Pokud byste si nyní koupili byt v ceně 5 500 000 Kč, byla by výše daně z nabytí nemovitosti – při zachování 4 % z tzv. základu daně – 220 000 Kč. Za nemovitost v hodnotě 7 500 000 Kč byste na dani zaplatili rovných 300 000 Kč. 

Základ daně je nabývací hodnota nemovitosti, ze které bylo možné odečíst uznatelný výdaj (například cenu znaleckého posudku). Nabývací hodnotou se pak rozumí buď sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena.

Kdo musel platit daň z nabytí nemovitosti a jak vypadal formulář?

Daň z nabytí nemovitosti se vztahovala na nemovitosti, které se nacházely na území České republiky. Platila se v případě nabytí vlastnického práva k celé nemovitosti, ale i nabytí spoluvlastnického práva. Od 1. listopadu 2016 tuto daň platila vždy osoba, která nemovitost nabyla. Do té doby záleželo na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.


Daň se vztahovala na stavbu, jednotku, pozemek a také na právo stavby na pozemku. Od daně byli osvobozeni nájemci družstevních bytů, garáží, sklepů, půdy a jiných nebytových družstevních prostor. Daň nemuseli platit mj. ani Evropská unie, územní samosprávné celky nebo dobrovolné spolky obcí. Vzhledem k tomu, že se daň vztahovala pouze na úplatné převody, netýkala se darů ani dědictví. 

Bleděmodrý formulář Přiznání k dani z nabytí nemovitosti šlo získat na všech územních pracovištích finančního úřadu nebo stáhnout online na stránkách Finanční správy ČR. Bylo nutné jej vyplnit a podat do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k vkladu do katastru nemovitostí nebo k nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu vlastnictví nemovitosti (tento údaj v katastru není evidován).

Jaké (povinné) platby si pohlídat v souvislosti s nabytím nemovitosti v roce 2023


I když byla daň z nabytí nemovité věci zrušena, stále zůstává několik daní a dalších výdajů, se kterými je třeba při koupi nemovitosti počítat: 

  • Daň z nemovitých věcí neboli daň z nemovitosti: tu je nutné platit každý rok. Přihlásit se k ní je třeba do konce ledna roku následujícího po roce, kdy jste nabyli vlastnické právo k nemovitosti. Zaplatit ji pak musíte do konce května. Přečtěte si také Jaké sankce hrozí, když nestihnete zaplatit daně v termínu.

  • DPH při prodeji nemovitosti: se vztahuje pouze na plátce DPH. Činí 21 % z ceny nemovitosti. Na fyzické osoby se však běžně nevztahuje.

  • Poplatek za přijetí návrhu na vklad do katastru nemovitosti: v roce 2023 činí jeho výše 2 000 Kč.  

  • Pojištění nemovitosti: bude s největší pravděpodobností povinné v případě, že nemovitost financujete hypotékou.

  • Provize realitní kanceláři: průměrná provize za prodej domu či bytu se v roce 2023 pohybuje od 3 % do 6 %. Což je přibližně stejná výše jako u bývalé daně z nabytí nemovitosti (4 %).


TIP: Plánujete nově nabytou nemovitost pronajímat? Podívejte se, jaké daně se platí u krátkodobých pronájmů.

 

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp