Obsah

Články

Jak dát výpověď z pracovního poměru? + Výpověď vzor

Jak dát výpověď?

Zdroj: Pixabay

Ukončení pracovního poměru může proběhnout pěti různými
způsoby:

 • výpovědí,
 • dohodou,
 • výpovědí ve zkušební době,
 • jeho okamžitým zrušením,
 • automaticky po uplynutí předem domluvené doby v případě
  pracovního poměru na dobu určitou.

Jak dát výpověď?

Pokud výpověď podává zaměstnanec, nemá na rozdíl od
zaměstnavatele povinnost uvádět důvod k ukončení pracovního poměru. Navíc ji
může podat kdykoliv bez ohledu na to, zda je v dočasné
pracovní neschopnosti nebo na rodičovské dovolené.

Pozor: Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď v době vaší
dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství ani mateřské či rodičovské dovolené.

Aby však byla výpověď platná, musíte ji zaměstnavateli doručit
v písemné podobě
a následně dodržet předem sjednanou výpovědní
lhůtu
.

Výpověď můžete napsat rukou nebo na počítači, musí přitom obsahovat:

 • jméno, bydliště a datum narození zaměstnance,
 • název, IČO a sídlo zaměstnavatele,
 • informace o výpovědní lhůtě,
 • datum,
 • podpis.

Výpověď musí být prokazatelná, co se doručení týče.
Pokud ji tedy budete zaměstnavateli posílat, nezapomeňte si schovat podací
lístek. V případě osobního předání si nechte podepsat její převzetí.

Tip: Přestože se výpověď dle zákona podává písemně, je
vhodné si před tímto úkonem domluvit s nadřízeným schůzku a ukončení
pracovního poměru probrat osobně. Písemné podání výpovědi by pak měla být pouze
formalita.

Výpověď z pracovního poměru vzor

Pokud nevíte, jak na to, stáhněte si náš vzor výpovědi z pracovního poměru.

Od kdy běží výpovědní lhůta a jak je dlouhá?

Výpovědní lhůta podle zákoníku práce činí minimálně 2
měsíce
s výjimkou vyplývající z § 51a a běží až od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi
. Reálně tak může výpovědní lhůta
trvat až 3 měsíce, pokud byste výpověď doručili na začátku měsíce.

Příklad: Podáte-li výpověď 31. května, dvouměsíční
výpovědní lhůta se počítá od 1. června. Pokud podáte výpověď například 1.
května, výpovědní lhůta stejně začne běžet až od 1. června.

Je možné zkrácení výpovědní lhůty?

Při ukončení pracovního poměru dohodou si můžete se
zaměstnavatelem dojednat vlastní podmínky včetně zkrácení nebo úplného
zrušení výpovědní doby
.

Pokud jako zaměstnanec ale dáváte výpověď, pracovněprávní vztah
lze bez výpovědní doby ukončit jen v momentě, kdy se mění vlastník
společnosti
. Při výpovědi ve všech ostatních případech nelze výpovědní
lhůtu zkrátit pod zákonem dané dva měsíce, a to ani pokud by se na zkrácení dohodly
obě strany při podpisu pracovní smlouvy.

Jako zaměstnanec máte povinnost plnit své povinnosti až do
skončení výpovědní lhůty. V praxi se ale můžete se zaměstnavatelem
domluvit na vybrání zbylé dovolené, případně neplaceného volna.

Ukončení pracovního poměru dohodou

Rozvázání pracovního poměru po vzájemné dohodě je
nejjednodušší cesta, jak odejít z práce. Výhodou je, že se na ukončení shodne
jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel
, což snižuje riziko případných
komplikací. Pracovní poměr navíc končí v předem domluvený den,
který je uveden v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Pokud vám
zaměstnavatel vyjde vstříc, můžete se tak vyhnout výpovědní době nebo si ji
přinejmenším zkrátit.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena § 49 zákoníku
práce. Stejně jako výpověď musí mít vždy písemnou podobu. Důvod ukončení
pracovního poměru ale není povinnou náležitostí.

Výpověď ve zkušební době

Může se stát, že pracovní poměr budete vy nebo zaměstnavatel
chtít ukončit již ve zkušební době. V takovém případě nemusí ani jedna
ze stran udávat důvod
ani dodržet výpovědní lhůtu. Výpověď v písemné
podobě byste ale zaměstnavateli měli doručit alespoň tři dny před plánovaným
ukončením pracovního poměru
.

Pozor: V případě pracovní neschopnosti ve zkušební
době vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď pouze prvních 14 dní neschopnosti.

Okamžité zrušení pracovního poměru

K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít pouze
v případech, které jsou explicitně stanoveny zákonem, konkrétně ustanovením
§ 55 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jde však o krajní
situace
, ve kterých již není možné pro jednu či druhou stranu v pracovněprávním
poměru dále setrvávat. Jako zaměstnanec můžete pracovní vztah ukončit například
pouze tehdy, když vás povaha vaší práce přímo ohrožuje na zdraví nebo
pokud vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu či náhradu mzdy do 15 dnů od
její splatnosti.

Okamžité zrušení pracovního poměru nebývá časté. Pro běžné
ukončení pracovního vztahu pravděpodobně využijete klasickou výpověď
nebo v ideálním případě dohodu se zaměstnavatelem.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp