Obsah

Články

Co je to SWOT analýza a jak na ní?

Co je SWOT analýza?

SWOT analýzu navrhl v 60. letech 20. století Albert Humphrey.
Původně vznikla jako nástroj k hodnocení organizace jako celku. Ukázala
se však být natolik univerzální, že ji lze využít téměř na cokoliv, od tvorby
marketingové strategie až po osobní hodnocení potenciálních zaměstnanců při
přijímacím pohovoru.

SWOT analýza není pouhým vyjádřením slabých a silných
stránek společnosti, ale klíčovým nástrojem při tvorbě dlouhodobých
strategií
. Protože pomáhá zasadit firmu do širšího kontextu a celkově
zhodnotit její situaci na trhu, je SWOT analýza oblíbeným nástrojem všech
úspěšných podnikatelů.

Jak vypadá SWOT analýza?

Zkratka SWOT zahrnuje čtyři anglická slova, která
zároveň určují podobu analýzy:

 • Strenghts (silné stránky),
 • Weaknesses (slabé stránky),
 • Opportunities (příležitosti),
 • Threats (hrozby).

SWOT analýza slouží ke zhodnocení nejen vnitřního, ale i
vnějšího prostředí podniku. V běžné podobě ji proto tvoří následující čtyři
kvadranty
:

SWOT analýza

Levá strana reprezentuje faktory s pozitivním
dopadem na vaše podnikání. Tedy silné stránky (strenghts) a příležitosti
(opportunities), které vám pomohou uspět v tržním prostředí.

Naproti tomu pravá strana znázorňuje faktory,
které by mohly vašemu podnikání uškodit – slabé stránky (weaknesses) a hrozby
(threats).

Horní polovina mapuje interní skutečnosti. Jde o
faktory, které můžete ovlivnit a v případě potřeby změnit.

Dolní polovina se zaměřuje na vnější prostředí
podniku (ekonomika státu, legislativa, technologické možnosti společnosti
apod.). Tyto skutečnosti sice ovlivnit nemůžete, je ale důležité o nich vědět a
při plánování strategií s nimi pracovat.

Jak sestavit SWOT analýzu?

Za pomoci vlastních hodnoticích systémů, jako je
například benchmarking (porovnání s konkurencí), nejprve zhodnotíte
vnitřní prostředí podniku a následně určíte své silné a slabé stránky.

Silné stránky reprezentují oblasti, ve kterých jste lepší
než konkurence
. Při klasifikaci se zaměřte hlavně na:

 • unikátní schopnosti podniku,
 • vaše jedinečné know-how,
 • zdroje,
 • potenciál,
 • již dosažené úspěchy, které budují dobré jméno
  značky.

Objektivní určení slabých stránek je stejně důležité jako
určení silných stránek. Může jimi být například:

 • vysoká cena výrobků,
 • nadměrná fluktuace zaměstnanců,
 • špatná marketingová strategie.

Analýzou konkurence a ekonomickými či demografickými statistikami
zhodnotíte vnější prostředí a identifikujete faktory, které mohou mít potenciální
vliv na vaše podnikání.

Kladně budou působit příležitosti, kam spadá například:

 • nenaplněná potřeba potenciálních zákazníků,
 • technologický vývoj společnosti,
 • módní trendy.

Naopak negativní vliv reprezentují hrozby jako:

 • změna preferencí zákazníků,
 • úspěšné aktivity konkurentů,
 • regulační opatření státu.

Výsledkem by měla být SWOT analýza, která v každém
kvadrantu obsahuje minimálně 5 položek.

SWOT analýza vzor

Stáhněte si vzor SWOT analýzy v pdf a udělejte první krok k úspěšnému podnikání. 

Jak pracovat se SWOT analýzou?

Díky SWOT analýze vám vzniknou čtyři možné strategie,
kterými se váš podnik může řídit:

 

Analýza vnitřního prostředí

Silné stránky

Slabé stránky

Analýza vnějšího prostředí

Příležitosti

max-max
strategie

min-max
strategie

Hrozby

max-min
strategie

min-min
strategie

 • max-max strategie – strategie, která
  maximalizuje silné stránky i příležitosti,
 • max-min strategie – strategie, která
  maximalizuje silné stránky a minimalizuje hrozby,
 • min-max strategie – strategie, která
  minimalizuje slabé stránky a maximalizuje příležitosti,
 • min-min strategie – strategie, která
  minimalizuje slabé stránky i hrozby.

Cesta k výběru správné strategie se rozděluje do 6
fází
: 

 • definování konkrétních cílů vašeho podniku,
 • analyzování nasbíraných informací,
 • generování různých strategií,
 • klasifikace navrhovaných strategií,
 • hodnocení navrhovaných strategií,
 • rozhodnutí.

SWOT analýza vám poskytne ucelený přehled o vašem podnikání.
Ať už se pomocí ní rozhodnete sestavit podrobný marketingový plán, nebo ne,
vytvořením SWOT analýzy krok vedle neuděláte.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp