Co je online marketing a jak vám může pomoci v podnikání?

01.08.2022

Podnikat a nezajímat se ve 21. století o online marketing prakticky není možné. Právě na internet se přesouvá velká část lidských životů a obchodů jakbysmet. Zjistěte, jak vám online marketing pomůže vybudovat úspěšný podnik.

Online marketing, Facebook, Twitter

Zdroj: Pixabay

Co je online marketing?

Online marketing označuje propagaci produktů, služeb či značky ve virtuálním internetovém prostředí.

Jeho cíle jsou stejné jako cíle běžného marketingu, tedy:

 • zvýšit povědomí o značce,
 • získat nové zákazníky,
 • navýšit prodeje, a tím i zisky firmy.

Oproti offline marketingu je ten online dostupnější. Je levnější, flexibilnější, umožňuje přímou komunikaci se zákazníky a poskytuje zpětnou vazbu. Jeho výsledky jsou navíc lépe měřitelné.

Obecně lze online marketing rozdělit na:

 • inbound marketing,
 • outbound marketing.

Co je inbound a outbound marketing?

Podstatu obou typů online marketingu definují už jejich názvy. Zatímco inbound (in v překladu z angličtiny znamená uvnitř) vtahuje zákazníky dovnitř, outbound (out v překladu z angličtiny znamená venku) hovoří k zákazníkům směrem ven.

V praxi to znamená, že inbound marketing dlouhodobě buduje vztah značky k zákazníkovi tak, aby si firmu či její web potenciální kupující našel sám.

Naopak outbound marketing se zaměřuje na jednorázovou propagaci konkrétního produktu či služby.

Online marketing, internetový marketing, nebo digitální marketing?

Často používaným synonymem k online marketingu je internetový marketing. Výjimečně pak můžete narazit také na webový marketing. Někdy se však nesprávně zaměňuje za digitální marketing.

Digitální marketing je nadřazený pojem. Označuje všechna marketingová sdělení, která se přenášejí pomocí digitálních zařízení (mobil, televize, rádio). Naproti tomu online marketing zahrnuje sdělení, která vyžadují online připojení k internetu, což z definice vyřazuje například televizní reklamu.

Jak funguje marketing na internetu?

Principy online marketingu se od principů toho klasického příliš neliší. Jeho základ rovněž tvoří reklama a úspěch je podmíněn kvalitní strategií.

Internetové prostředí ale má svá specifika. Proto pro online marketing vznikl upravený marketingový mix známý jako 4S:

 • scope – strategie,
 • site – webová stránka,
 • synergy – synergie (fungující propojení všech komponentů online marketingu),
 • system – systémy (kvalitní technologické zázemí pro správné fungování webu a souvisejících systémů).

Jaké jsou nástroje online marketingu?

Online marketing může mít mnoho podob. Mezi jeho hlavní nástroje patří:

 • PPC,
 • SEO,
 • sociální sítě,
 • e-mailing,
 • webový marketing,
 • content marketing.

1.     PPC

PPC jsou reklamy ve vyhledávačích či v obsahové síti. Zkratka PPC znamená cena za kliknutí (pay per click). Za reklamu platíte až v momentě, kdy na ni někdo klikne.

Výhodou PPC reklam je, že je lze velmi efektivně zacílit na určitý typ lidí, a tím maximalizovat jejich efektivitu.

2.     SEO

SEO je zkratka pro search engine optimalization (v překladu: optimalizace pro vyhledávače). Jde o soubor aktivit, jejichž cílem je zlepšit pozice určitých webových stránek ve výsledcích vyhledávačů, jako je Google nebo Seznam. Lepší pozice zvýší návštěvnost daného webu.

3.     Sociální sítě

Sociální sítě nejsou jen pro zábavu, ale představují ohromný marketingový potenciál. Jde o jeden z mála nástrojů, kde poměrně snadno můžete navázat přímý kontakt se svými potenciálními zákazníky.

4.     E-mailing

Přímé oslovení cílové skupiny umožňují newslettery zasílané prostřednictvím e-mailů. Slouží k propagaci jak značky jako takové, tak i produktů a služeb. Jejich dalším účelem je udržování kontaktu se stálými zákazníky.

5.     Webový marketing

Alfou a omegou online marketingu je dobrý web. Samotná podoba webových stránek a obsah webu mohou výrazně ovlivnit chování zákazníků. Kvalitní a uživatelsky přívětivé stránky s užitečným obsahem jsou klíčem k úspěšnému online marketingu.

6.     Content marketing

Samostatnou kategorií může být i content marketing neboli obsahový marketing. Ten spočívá v tvorbě obsahu například v podobě webového blogu. Jde o jeden z nástrojů, pomocí něhož budujete brand awareness (povědomí o značce) a důvěru u zákazníků.

Proč nepodceňovat marketing na internetu?

Podle statistik používá internet 83 % Čechů nad 16 let a celých 57 % provádí pravidelné online nákupy. Obliba e-shopů výrazně vzrostla během koronavirové pandemie, dlouhodobě má ale stále rostoucí tendenci.

Není pochyb o tom, že Češi tráví stále více času online a návštěvy kamenných prodejen mění za pohodlnější „procházení“ internetových obchodů. Nebýt vidět ve virtuálním prostředí tak znamená schovávat se před více než polovinou potenciálních zákazníků.

Má offline marketing ještě cenu?

Navzdory všem výhodám online marketingu stále nenastal čas se s offline marketingem zcela rozloučit. Pomocí něj dokážete oslovit velkou masu lidí nebo cílovou skupinu, která netráví většinu svých dní ve virtuálním prostředí.

Zda je pro vás lepší věnovat se více online, nebo offline marketingu, závisí na druhu podnikání a typu vašich zákazníků.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru