Obsah

Articles

Change of company headquarters

změny sídla firmy je rozhodující, odkud sídlo měníte.

  1. Pokud původní sídlo firmy leží mimo obec novou/plánovanou (změna sídla Praha-Plzeň), je nutné změnit i zakladatelské dokumenty společnosti. Proto je v tomto případě nutné navštívit notáře a udělat rozhodnutí valné hromady (případně souhlas všech společníků). Rozhodnutí bude mít formu notářského zápisu. V tomto případě je třeba navštívit jakéhokoli notáře.
  2. Pokud měníte sídlo v rámci jedné obce (Praha-Praha), je obvykle možné změnu provést bez nutnosti notářského zápisu. O změně sídla firmy v tomto případě může rozhodnout statutární orgán (jeden, nebo více jednatelů). V případě, že měníte sídlo společnosti v rámci obce Praha, Brno, Ostrava, bez nutnosti změny zakladatelských dokumentů (viz bod 1.), nabízíme Vám pomoc se zpracováním návrhu změny pro Obchodní rejstřík a vyřízení této změny. Při využití sídla u naší společnosti Vám nabízíme zvýhodněnou cenu za zapracování podkladů pro Obchodní rejstřík.
Zvýhodněná cena při využití služeb sídla
Standardní cena
Vyhotovení podkladů pro Obchodní rejstřík při změně sídla
500 Kč bez DPH/Ks*
1000 Kč bez DPH/Ks*
Vyřízení změny sídla na Obchodním rejstříku včetně správního poplatku
2000 Kč bez DPH/Ks**
2000 Kč bez DPH/Ks**
* k ceně je připočítáváno DPH 21%
** Cena je konečná a je od DPH osvobozena.

Změna sídla společnosti krok za krokem

1) Proveďte právní úkon, kterým dojde ke změně sídla

Rozhodnutí valné hromady nebo souhlasu všech společníků je třeba tehdy, pokud se změnou sídla dochází zároveň ke změně zakladatelského dokumentu (obsahu společenské smlouvy). Toto rozhodnutí musí být přijato formou notářského zápisu a je tedy třeba navštívit jakéhokoli notáře. Notář již zajistí všechny náležitosti potřebné k přenesení sídla společnosti včetně zápisu do obchodního rejstříku.

Pokud se bude jednat o společnost s více společníky, je nutné určit, zda se jednání zúčastní všichni společníci nebo pouze jeden na základě plných mocí. Důležité je zkontrolovat v zakladatelské listině, zda může jednatel zastupovat společnost či nikoli. S sebou na jednání budete potřebovat:

1. zakladatelský dokument (postačí sken stejnopisu nebo verze z elektronické podoby ve sbírce listin na justice.cz)

2. stanovy společnosti

Rozhodnutí statutárního orgánu (jeden nebo více jednatelů) o změně sídla společnosti (bez změny zakladatelského dokumentu) nemusí mít formu notářského zápisu.

2) Podejte návrh na zápis změny v obchodním rejstříku

Po schválení rozhodnutí o změně sídla (příslušným subjektem, či jeho orgánem, a v příslušné formě) je právnická osoba povinna podat návrh na zápis změny bez zbytečného odkladu. Návrh podává obchodní společnost jednající prostřednictvím statutárního orgánu příslušnému rejstříkovému soudu. V návrhu musí být uvedena plná adresa nového sídla.

Přílohami návrhu musí být:

doklad o provedení příslušného právního úkonu (rozhodnutí společníků, zápis z valné hromady, rozhodnutí statutárního orgánu) v náležité formě
v případě změny dvojí vyhotovení zakladatelského dokumentu či stanov v úplném platném znění
dokument prokazující právní důvod užívání prostor, ve kterých je nové sídlo společnosti (souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla s ověřeným podpisem, výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců nebo nájemní smlouva)
soudní poplatek 2.000,- Kč za změnu sídla společnosti
Pro ověření skutečnosti, že naše služby jsou vzhledem k poměru kvality s cenou nejpříznivější na trhu, Vám zdarma nabízíme službu srovnání cen ready-made s konkurencí a v případě, že byste obdrželi kvalitativně srovnatelnou a cenově výhodnější nabídku, jsme připraveni ji naší nabídkou cenově dorovnat! Zašlete nám prosím cenovou nabídku konkurence, po ověření ceny v poměru ke službám, Vás budeme kontaktovat s aktuální cenou.

3) Poté, co dojde ke změně sídla v obchodním rejstříku, jste povinni:

Změnit sídlo firmy na finančním úřadu
  • do 15 dnů od změny sídla firmy
  • změnu sídla dokládáte novým živnostenským oprávněním či usnesením z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci
Změnit sídlo firmy na živnostenském úřadu
  • do 15 dnů od změny sídla firmy
  • nutno vyplnit změnový list s novou adresou sídla firmy a podat na příslušném živnostenském úřadě
Změnit sídlo firmy na zdravotní a sociální pojišťovně
  • do 8 dnů od změny sídla firmy (pokud má firma zaměstnance)
  • nutno nahlásit novou adresu na příslušných úřadech sociální pojišťovny a jednotlivých zdravotních pojišťovnách
Změnit sídlo firmy na katastru nemovitost
  • pokud společnost vlastní nemovitost
Jak je to s přiznáním k dani z příjmu na novém sídle?
  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob můžete odeslat včetně všech příloh elektronicky. Na daňovém portálu je přímo aplikace pro vyplnění přiznání i všech příloh, které potom uložíte a odešlete prostřednictvím datové schránky.

Mohlo by vás také zajímat...

Chat on WhatsApp