Obsah

Články

Podnikání pro ženy: muži ženám nestačí! Tedy alespoň v počtu zakládání živností

Pohled do minulosti 

Od roku 2012 se muži do světa obchodu příliš nehrnou, počet založených společností u pánů stagnuje. A jak jsou na tom ženy? U těch je to právě naopak. Od roku 2012 živnostenské úřady zaregistrovaly o 34 tisíc podnikatelek více. Minulý rok se 8 942 českých žen stalo obchodnicemi, zatímco mužů začalo podnikat pouze 4 638. Tedy téměř o polovinu méně. 

Zastoupení živností 

Jak je to s volnou, vázanou a řemeslnou živností? Ženy využívají volnou živnost přibližně ve dvou třetinách případů, muži v polovině. U vázané živnosti získávají ženy zhruba dvojnásobně větší podíl oproti mužům. V případě řemeslných živností vyhrávají muži. Na základně této živnosti svou činnost provozuje jen 15 % žen, kdežto u mužů se jedná o třetinové zastoupení. 

Lokálnost 

Nejvíce žen podniká v Praze, to zřejmě nikoho z vás nepřekvapí. Statistika ovšem ukazuje, že muži nejvíce obchodují v jihovýchodní oblasti ČR, až poté následuje Praha a severovýchodní oblast republiky. Praha jednoznačně vévodí žebříčku v nárůstu nových podnikatelů i podnikatelek. Výrazné úbytky obchodníků se nekonaly v žádné části naší republiky. 

Proč se zvyšuje počet podnikatelek? 

Průzkum jasně ukázal, že ženy podnikatelky jsou mnohem více spokojené než ženy zaměstnankyně. Konkrétně 76 % držitelek živnostenského oprávnění uvádí, že jim jejich současná forma obživy vyhovuje. Pouze 38 % zaměstnaných žen tvrdí to samé. Podobná situace je také v oblasti financí: 43 % podnikatelek považuje své příjmy za dostatečné. Zaměstnané ženy jsou na tom obecně hůře: 57 % z nich uvedlo, že jsou se svou mzdou spokojené jen velmi málo nebo vůbec. Statistika také ukázala, že obchodnice upřednostňují obory, jakými jsou poradenské služby, administrativa a prodej vlastních výrobků. 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp