Obsah

Články

Podnikání na kapitálovém trhu pro začátečníky

Víte, jak funguje kapitálový trh?

Kapitálový trh je součástí finančního trhu. Zjednodušeně řečeno se na něm setkává nabídka kapitálu firem s poptávkou investorů.

Co se obchoduje na kapitálovém trhu?
Kapitálový trh je trh jako každý jiný, jen se na něm obchoduje s – pro laika abstraktním zbožím – kapitálem. Kapitál firem sestává zpravidla z kapitálových statků (jako např. strojů a budov), peněz nebo duševního vlastnictví firmy. Toto vše tvoří hodnotu podniku a je obchodováno prostřednictvím cenných papírů, které fungují jako investičního nástroj. V případě kapitálového trhu mají tyto investiční nástroje obvykle dobu splatnosti delší než 1 rok, jedná se tedy o střednědobé a dlouhodobé nástroje.

Burza pak funguje jako „hřiště“, kde se obchodování samotné odehrává. Zjednodušeně řečeno, chce-li firma obchodovat na kapitálovém trhu, musí vstoupit na burzu. 

Konkrétní kapitál (například majetkový podíl), který firma nabízí k obchodování, se nazývá kapitálové aktivum. Pokud je dané aktivum na kapitálovém trhu obchodováno poprvé, řadí se k primárnímu kapitálovému trhu (obchoduje se mezi firmou a investorem). Pokud je obchodováno opakovaně, jde o sekundární kapitálový trh (nakoupené aktivum investor přeprodá dalšímu investorovi).

Co jsou cenné papíry kapitálového trhu?


Jde o prostředek směny kapitálu firmy za peníze investora. Jedná se vlastně o jakýsi doklad o uskutečněném obchodu, který investor získá. Bez předložení cenného papíru se nedá investorovo právo uplatnit ani převézt. 

Mezi cenné papíry obchodované na burze v rámci kapitálového trhu patří nejčastěji: 

 • Akcie – majetkové cenné papíry představující podíl na společnosti
 • Dluhopisy – dluhové cenné papíry se stanovenou dobou splatnosti, které vyjadřují závazek eminenta (společnost, které na trh pouští svá aktiva) vůči investorovi splatit půjčku k danému datu a ve stanovených termínech průběžně vyplácet úroky.

Cenné papíry jsou zákonem definované a jejich obchodování podléhá přísným pravidlům.

Co jsou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu investiční služby


Investiční služby jsou různé služby úzce spjaty s investičním nástrojem, tedy cennými papíry. Subjekty, které je poskytují, by měly mít podnikatelský charakter, tedy mj. nabízet služby na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku. A zároveň by měly mít povolení od České národní banky. Většinou jde například o obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele, investiční společnosti nebo organizátory regulovaného trhu.

Mezi tyto služby patří například:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 • obhospodařování majetku zákazníka,
 • upisování nebo umisťování investičních nástrojů (se závazkem, nebo bez závazku) jejich upsání,
 • investiční poradenství či
 • úschova a správa investičních nástrojů.

Kompletní investiční služby najdete v Zákonu o podnikání na kapitálovém trhu – HLAVA I – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, § 4

Specifika podnikání na kapitálovém trhu


Cílem podnikání na kapitálovém trhu je získat další zdroj příjmů, který firmě pomůže růst, diverzifikovat své zdroje anebo získat oporu v podobě zajímavého investora. 

Vstup na burzu by však neměl být strategií v situacích, kdy banka zamítá další a další půjčky. Naopak sloužit by měl k dalšímu rozvoji, třeba při vývoji produktu, expanzi na nové trhy apod.

Vstup na menší burzy je pro firmy často podobně náročný jako podání žádosti o úvěr v bance – i té je totiž třeba dokázat, že firma půjčku v budoucnosti splatí a že má potenciál k růstu. Rozdíl mezi žádostí o úvěr a vstupem na burzu je však v delším čase potřebném k přípravě. Ta může trvat i 6 měsíců a tvoří ji:

 • přípravná fáze (např. vyhodnocení potenciálu vstupu na burzu, odhad tržní hodnoty firmy, výběr partnerů, kteří vás provedou procesem, zaknihování akcií atd.), 
 • realizační fáze (příprava dokumentů a podkladů, nastavení strategie, podpis memoranda o přijetí akcií na burzu, příprava roadshow atd.), 
 • úpis akcií na burze.


Rozdílný je také systém komunikace určitých informací ven z firmy. Co se týče objemu, zveřejňuje se přibližně stejně informací investorům jako bance. Rozdíl je v tom, že banka musí dodržet bankovní tajemství a nasdílené informace si nechat pro sebe. Investorů bývá také řádově více než bank, s kterými jednáte o úvěru.

TIP: Připravte svou firmu na vstup na burzu. Pomůžeme vám se změnou právní formy, pokud je třeba. A zajistíme také sídlo na lukrativní adrese v Brně, Praze nebo Ostravě.

Jak začít podnikat na kapitálovém trhu


Pokud plánujete jako soukromá firma nabídnout své akcie investorům poprvé, projdete procesem, který se označuje jako IPO, Initial Public Offering. Ten je třeba správně načasovat, nepodcenit přípravu, dobře nastavit cenu za cenné papíry a zvolit vhodnou burzu. A především si nejprve velmi dobře ujasnit, jaká je pozice firmy na trhu a jaký je její potenciál růstu. Poslední zmíněné se označuje termínem equity story. Komunikovat tento „příběh“ je třeba především potenciálním investorům, u kterých tak vzbudíte jejich zájem.

Pokud jako firma zvládnete tento proces úspěšně, získáte nové cesty k finančním zdrojům, například k úvěrovému nebo dluhopisovému financování. 

Pro menší a středně velké české firmy s hodnotou do 100 milionů Kč může být zajímavé pro začátek vstoupit například na Trh Start na pražské burze. Výhodami vstupu může být jedno nebo více z vyjmenovaného:

 • získání alternativního zdroje kapitálu na rozvoj podnikání,
 • sdílení případných rizik s investory,
 • získání cenného partnera pro podnikání,
 • růst kredibility v očích bank díky diverzifikaci zdrojů a vyšší šanci na nové příležitosti.

Žádný strach, nepočítá se s tím, že každá firma by měla interního odborníka na investování. Ačkoli mít ve firmě někoho, kdo vstupu na burzu rozumí a případně jím v minulosti prošel, je k  nezaplacení. Procesem vás provedou zkušení poradci, analytici a právní kanceláře, které s burzou The Start spolupracují.

TIP: Projděte si pro začátek například Case study vstupu na burzu firem eMan a Prabos.

 


 

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp