Obsah

Články

Příjmy osvobozené od daně: Patří mezi ně i ty vaše?

Příjmy osvobozené od daně

Zdroj: Pixabay

Osvobozené příjmy fyzických osob
upravuje § 4 zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy se zpravidla
nezapisují do daňového přiznání. Pokud nepřesáhnou 5 milionů korun,
nemusíte si lámat hlavu ani s jejich ohlašováním.

Kdy mají osvobozené příjmy zaměstnanci?

Od daně jsou osvobozené všechny nefinanční
odměny
za práci. Patří k nim například odměny au pair, které za svou práci
získávají stravu a bydlení, což se nedaní.

U klasických zaměstnanců jsou od
daně osvobozeny:

 • vedlejší přivýdělky do 6 000 Kč,
 • příspěvky na přechodné ubytování do 3 500
  Kč,
 • příspěvky na penzijní pojištění včetně státní
  podpory,
 • úroky ze stavebního spoření.

Které vedlejší příjmy jsou osvobozené od daně?

Ať už jste zaměstnanec, nebo podnikatel, na účtu vám mohou
přistát nějaké ty peníze navíc. Než je poctivě nahlásíte finančnímu úřadu,
přečtěte si, zda je skutečně musíte danit.

1.     Příležitostné
příjmy

Pokud vaše nárazové
příjmy nepřesáhnou částku 30 000 Kč, daně neřešte. Pod pojmem
nárazové se skrývají všechny jednorázové výdělky, které se
pravidelně neopakují. Patří k nim:

 • jednodenní
  brigády,
 • pronájmy
  aut,
 • prodeje
  vlastního ovoce nebo nasbíraných hub.

Všechny jednorázové
činnosti ale musíte provozovat bez příslušného živnostenského oprávnění.
V opačném případě by byly výdělky z nich chápány jako příjmy
z podnikatelské činnosti
, které jsou daněny standardním způsobem. 

2.     Příjmy
z prodeje nemovitých věcí

Příjmy z prodané
nemovitosti nemusíte danit, pokud:

 1. danou
  nemovitost vlastníte alespoň 5 let,
 2. jste v
  nemovitosti bydleli minimálně 2 roky před jejím prodejem,
 3. převádíte
  členská práva k družstevnímu bytu, která jste drželi minimálně 5 let,
 4. získané
  prostředky do 1 roka využijete k nákupu vlastního bydlení.

Prodej zděděné nemovitosti

Aby byl od daně osvobozen
i příjem z prodeje zděděné nemovitosti, musíte splnit bod č. 1. Nezáleží,
zda jste nemovitost vlastnili vy, nebo zůstavitel, tedy ten, po kom jste
dědili, musíte ale prokázat, že jste ji vlastnili dohromady alespoň 5 let.

Př: Zůstavitel
vlastnil nemovitost 2 roky. Aby byly příjmy z jejího prodeje osvobozeny od
daně, musíte ji po zdědění vlastnit alespoň 3 roky.

3.     Příjmy
z prodeje movitých věcí

Až na několik výjimek
jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí. Použité televize,
staré nádobí nebo přebytečné oblečení tak můžete prodávat na internetových
portálech a sociálních sítích, aniž byste si museli dělat starosti se zdaněním
výdělku.

Pozor si dejte při
prodeji motorových vozidel, letadel a lodí. Abyste se vyhnuli dani
z příjmu, musíte je vlastnit alespoň 1 rok.

4.     Výhry

Výhry
z hazardních her, loterií či reklamních soutěží se nedaní, pokud
nepřesáhnou 1 000 000 Kč. Výjimkou jsou některé
druhy spotřebitelských soutěží.

5.     Příjmy
z prodeje podílu společnosti

Na příjem z prodeje
podílu společnosti s ručením omezením se daň nevztahuje v případě, že
byl podíl váš alespoň po dobu 5 let. V případě prodeje akcií
tato lhůta činí 3 roky.

Nedaníte náhrady škod ani státní dávky

V tíživých životních situacích, kdy jste nuceni využít
pomocnou ruku státu nebo čerpáte náhrady škod za zničený majetek, po vás daně
nikdo chtít nebude.

Od daně jsou osvobozeny příjmy z:

 • nemocenské,
 • sociálních dávek,
 • náhrad škod,
 • důchodového pojištění,
 • veřejných rozpočtů.

Pozor si dejte na výjimky.

1.     Náhrady
škod

Všechny náhrady škod a
pojistná plnění jsou osvobozeny od daně. Výjimkou jsou pouze náhrady škod za
majetek, který byl součástí obchodní činnosti, a náhrady za ztrátu příjmu.

2.     Dávky
z důchodového pojištění

V případě
pravidelně vyplácených důchodů a penzí je od daně osvobozena jen částka ve
výši 36násobku minimální mzdy.

3.     Péče
o osobu blízkou

Do speciální kategorie
spadají příjmy plynoucí z péče o osobu blízkou, která má nárok na příspěvek
na péči.
 V takovém případě je od daně osvobozen příjem do výše
poskytovaného příspěvku.

Další příjmy osvobozené od daně

Mezi další osvobozené příjmy patří:

 • dědictví,
 • odměny za dárcovství krve a krevních derivátů,
 • výsluhové příspěvky na bydlení u vojáků,
  policistů apod.,
 • alimenty,
 • dary od příbuzných,
 • veřejné příspěvky na vzdělání (stipendia ze
  státního rozpočtu, z prostředků VŠ apod.),
 • úroky z vkladů na stavební spoření, včetně
  úroků ze státní podpory,
 • daňové bonusy,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, které jste
  měli v držení alespoň 6 měsíců.

Příjmů osvobozených od daní je celá řada. Udržujte si
o nich alespoň základní přehled, ať vám peníze zbytečně neutečou.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp