Obsah

Články

Co je podnikatelský záměr a jak ho sestavit?

Podnikatelský záměr

Zdroj: Pixabay

Co je podnikatelský záměr?

Začínáte-li s podnikáním, pravděpodobně v hlavě nosíte
určitou představu o tom, jak bude vaše činnost vypadat. Podnikatelský plán
neboli podnikatelský záměr či byznys plán je v podstatě rozvedením této
představy a jejím přenesením na papír.

Správně sepsaný podnikatelský plán by měl komplexně představit
jednotlivé části podnikání
a definovat jeho smysl. Zároveň vám přinese
odpovědi na důležité otázky:

 • Jak bude podnikání probíhat?
 • Vydělá si podnik na sebe?
 • Dokáže vás vůbec uživit?

Abyste na klíčové otázky dostali relevantní odpovědi, musíte
svůj byznys plán sestavit správně. K tomu vám dopomůže osnova
podnikatelského záměru.

Podnikatelský plán: osnova

Podnikatelský plán často nebude sloužit pouze vám, ale využijete
ho také jako prostředek pro získání půjček, investic nebo nových společníků.
Přestože oficiální struktura podnikatelského záměru není stanovena, měli byste
se držet ustálené formy.

1.    
Titulní strana

Titulní strana poskytuje základní informace o podniku:

 • jméno společnosti,
 • sídlo,
 • jména majitelů, případně společníků,
 • kontakty,
 • IČ, případně DIČ.

2.    
Úvod

Úvod slouží k nalákání potenciálních investorů,
společníků či bank
, které chcete přesvědčit, aby vám s podnikáním pomohli. Jasně
a stručně shrňte podnikatelský plán a představte své cíle. Zmiňte především:

 • hlavní podnikatelskou myšlenku – charakteristiku
  produktů nebo služeb a celkové zaměření společnosti;
 • faktory úspěchu – konkurenční výhody, důvody,
  proč na trhu uspěje právě váš podnik;
 • podnikatelské cíle – dlouhodobé i krátkodobé
  cíle, včetně strategie, jak jich dosáhnout.

3.    
Představení vlastníků

Představte všechny osoby, které za podnikem stojí – vlastníky,
společníky, jednatele i klíčové zaměstnance
. Právě oni tvoří tvář nově
vznikající firmy.

4.    
Představení podniku

V této části máte možnost rozepsat se o své vizi a o
podniku samotném. Zmiňte ale i praktické informace:

 • pod jakou právní formou budete podnikat,
 • kde budete mít společnost sídlo,
 • zda budete využívat kamennou prodejnu nebo si
  vystačí s virtuálním světem apod.

5.    
Představení výrobků či služeb

Představení výrobku či služby je stěžejní. Popište
fyzické vlastnosti, technická specifika nebo způsob výroby, ale i vaši cílovou
skupinu, předpokládanou velikost trhu a především konkurenční výhody.

6.    
Přehled vstupů

Žádný podnik nefunguje bez vstupů – bez základního
materiálu, energie, náhradních dílů apod. Popřemýšlejte, které vstupy pro
vás budou klíčové
, a na ty se zaměřte. Zjistěte si jejich dostupnost a potenciální
dodavatele.

7.    
Časový harmonogram

Ke svým cílům přiřaďte termíny. Stanovte si krátkodobé
milníky, podle kterých poznáte, zda se držíte plánu.

8.    
Konkurence

Nezapomínejte na podrobné zmapování konkurence. Vyhledejte
si ceny i způsoby propagace svých konkurentů a zjistěte si, v čem jsou dobří a
kde mají mezery.

9.    
Marketing

Stále platí, že zákazníci si vás sami nenajdou. Proto si už
na začátku promyslete marketingovou strategii. Čím podrobnější, tím lepší.

10.  Ceny
a finanční plán

Cena vašich výrobků a služeb je klíčová. Kromě nákladů na
výrobu nebo poskytování služeb zohledněte celkové náklady na rozjezd a provoz
podniku. Správný finanční plán by měl předvídat příjmy a výdaje pro první rok
podnikání.

11.  Rizika

Při psaní podnikatelského plánu si sundejte růžové brýle a
rozepište se i o možných problémech. Udělejte si průzkum nejpravděpodobnějších
i méně pravděpodobných rizik a stanovte si krizové strategie.

Na co při sestavování podnikatelského plánu myslet?

Návod na univerzální podnikatelský plán neexistuje. Každý si
od něj slibuje něco jiného. Proto ho sepište podle svých potřeb. Ať už se
rozhodnete držet doporučené struktury, nebo ne, při jeho sestavování mějte vždy
na paměti následující body.

1.      Podnikatelský plán se může
stát prodejním textem

Podnikatelský plán můžete využít k získání půjček, investic
nebo nových společníků. Svým způsobem jde tedy o prodejní text. Proto při jeho
sestavování myslete na originalitu. Snažte se zaujmout něčím neotřelým.

2.      Musí být napsaný správně po
všech stránkách

Jelikož podnikatelský plán nebudete číst jen vy, měl by být
napsaný správně nejen po faktické, ale i jazykové stránce. Pravopisné chyby a
špatně spočtené předpokládané obraty nepůsobí zrovna nejlepším dojmem.

3.      Budete ho aktualizovat,
aktualizovat a zase aktualizovat

Podnikatelský plán je živý dokument. Mění se s vývojem trhu
i samotného podniku, proto jej aktualizujte minimálně jednou ročně.

Tip: Podnikatelský plán v angličtině vám otevře dveře na
zahraniční trh.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp