Obsah

Články

Co musí obsahovat zakladatelská listina?

Bez notáře se neobejdete

Zakladatelská listina se používá v případech, kdy společnost zakládá pouze jeden zakladatel. V případě více společníků se pak hovoří o společenské smlouvě. Tento dokument je třeba sepsat u notáře a stojí minimálně 3 200 Kč. Častěji se ale setkáte s částkou kolem 4 000 Kč. S ready made společností od nás máte sepsání zakladatelské listiny u notáře v ceně. 

Povinné náležitosti zakladatelské listiny

  • obchodní jméno firmy 

Tip! Na výběru si dejte opravdu záležet, měl by být snadno vyslovitelný, krátký, jednoduchý, výstižný a nesmí se shodovat s již existující firmou.

  • sídlo společnosti 

Tip! U sídla potřebujete souhlas majitele nemovitosti. Vždy vybírejte reprezentativní adresu, která působí důvěryhodně a vytvoří dobrý první dojem u obchodních partnerů a zákazníků. My vám poskytneme sídlo na Praze 1, 2, v Brně nebo Ostravě.

  • předmět podnikání 

Tip! Uveďte raději širší předmět podnikání, kdybyste se v budoucnu rozhodli svůj byznys rozšířit. V opačném případě vás čeká zásah do zakladatelské listiny. 

  • přesný počet společníků a jejich způsob jednání za společnost včetně údajů (jméno a bydliště)
  • výše základního kapitálu a forma splacení kapitálu 

Tip! Základní kapitál složte raději vyšší než symbolickou 1 Kč, kterou vám ukládá zákon. Nemáte do začátku dostatek financí? Rádi vám půjčíme, kolik budete potřebovat.

  • výše jednotlivých vkladů společníků
  • nepeněžité vklady (Jejich popis a ocenění, částku, která se započítává na emisní kurz, určení osoby znalce, která provádí ocenění nepeněžitého vkladu. Může se jednat např. o nemovitost, movité věci nebo cenné papíry.)
  • informace o jednatelích a členech dozorčí rady (jméno a bydliště)
  • kdo je správcem vkladu
  • náklady spojené se založením společnosti

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp