Obsah

Články

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Tuto službu nabízíme fyzickým i právnickým osobám s garancí 100 % úspěšnosti zápisu do obchodního rejstříku. V případě potřeby jsme schopni pro novou společnost zabezpečit dočasné nebo i trvalé sídlo.

Objednat

Pro založení s. r. o. společnosti je nutno vykonat

 • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • složení základního kapitálu (dle nového zákona možnost volit výši základního kapitálu již od 1,-)
 • získání živnostenského oprávnění
 • zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku
 • registrace nové společnosti u příslušného finančního úřadu
 • Toto vše byste museli zařídit sami, nebo můžete využít našich služeb.

Výhody našich služeb

 • garantujeme rychlost, nejlepší cenu na trhu již od 6.312,- bez DPH a minimum administrativních úkonů pro klienta
 • zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti (sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy) a ohlášení živností
 • prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti (obchodní firmy) do Obchodního rejstříku
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do Obchodního rejstříku
 • v případě zájmu zapůjčíme základní kapitál společnosti ve výši dle domluvy (ve standardní ceně je kapitál do 200 000 Kč, nad tuto částku cena individuální)
 • ušetříme Vám mnoho času, vyvarujete se zbytečných chyb a omylů a tím ušetříte i své peníze
 • společnost s námi založíte během jedné schůzky
 • v případě zájmu umíme individuálně řešit i bez osobní účasti klienta 

Nevýhody této služby

 • klient skládá základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů (dle nového zákona možnost volit výši základního kapitálu již od 1,-, navíc v případě zájmu zapůjčíme základní kapitál společnosti ve výši dle domluvy)
 • S naším základním kapitálem za uvedenou cenu je možné založit pouze společnost s jedním jednatelem a jedním společníkem. Více společníků dle domluvy a individuálně stanovené ceny.
 • Délka založení společnosti je oproti zakoupení ready-made společnosti cca 2 týdny. 

Služba založení s.r.o. zahrnuje

 • základní poradenství v oblasti založení společnosti (projdeme Vaše požadavky, zda jsou v souladu s platnou právní úpravou, případně je do takové podoby upravíme),
 • připravíme veškerou potřebnou dokumentaci, která bude přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku – zajistíme tak za Vás veškerou administraci včetně notářského zápisu,
 • vyřídíme za Vás veškerou zdlouhavou a náročnou komunikaci s příslušnými úřady, které nelze opomenout při založení společnosti (obchodní rejstřík, živnostenský úřad),
 • připravíme návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a společnost založíme,
 • garantujeme Vám správné znění všech dokumentů a administrativní bezchybnost od první schůzky až do založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) do příslušného obchodního rejstříku,

100% GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY, ŽÁDNÉ KAUCE A SKRYTÉ POPLATKY Pro ověření skutečnosti, že naše služby jsou vzhledemk poměru kvality s cenou nejpříznivější na trhu, Vám zdarma nabízíme službusrovnání cenready-made s konkurencía v případě, že byste obdrželi kvalitativně srovnatelnou a cenově výhodnější nabídku, jsme připraveni ji naší nabídkou cenově dorovnat! Zašlete nám prosím cenovou nabídku konkurence, po ověření ceny vpoměru ke službám, Vás budeme kontaktovat s aktuální cenou.

 


 

Proces objednávky:

Zvolte jednu z variant založení společnosti s naším či Vaším základním kapitálem a proveďte Vaši on-line poptávku.

 1. Do Vaší emailové schránky přijde objednávkový formulář, který je potřeba dle uvedených pokynů vyplnit a zaslat zpět
 2. Po zaslání objednávkového formuláře se s Vámi spojí pracovník naší společnosti a domluví s Vámi všechny podrobnosti 
 3. Společně dohodnete i termín schůzky u spolupracujícího NOTÁŘEzde se provádí platba za naše služby v hotovosti (popř. platba zálohovou fakturou)
 4. Jednání u notáře a uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu probíhá cca hodinu a společnost je založena. Majitelem a jednatelem společnosti je klient popř. jím zvolení zástupci. V případě, že si zapůjčíte základní kapitál společnosti od nás, zakládá se společnost na naše pracovníky a je poté převáděna na klienta jako standardní ready made společnost.
 5. V případě, že budete základní kapitál společnosti skládat sami - vyberete banku a základní kapitál složíte na účet založené společnosti a potvrzení o tomto úkony nám doručíte. V případě zapůjčeného základního kapitálu jej skládá naše společnost. 
 6. Naši pracovníci vyřídí živnostenský list s 80 ti volnými živnostmi pro založenou společnost a popřípadě i vázané, řemeslné či koncesované listiny za příslušný příplatek. Klient si může tyto nadstandardní živnosti vyřídit i sám.
 7. Podání návrhu na Obchodní rejstřík pracovníkem naší společnosti. 
 8. Po cca 5 až 10 pracovních dnech budete námi upozorněn na skutečnost, že Vámi požadované změny byly již zaneseny do obchodního rejstříku a Vy si můžete vyzvednout nový výpis z OR.
 9. Převod společnosti na klienta v případě, že základní kapitál společnosti byl zapůjčen od naší společnosti. 

Objednat

V případě Vašeho zájmu o tuto službu budeme požadovat tyto informace

 • firma (název) a sídlo společnosti
 • předmět podnikání (činnosti)
 • jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště prvních jednatelů společnosti
 • způsob jakým jednatelé jednají jménem společnosti
 • určení společníků (jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště fyzické osoby nebo firma, IČ a sídlo právnické osoby)
 • určení správce vkladu (musí být uveden zakladatel, resp. jeden za zakladatelů)
 • výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka, způsob a lhůta splácení vkladu
 • další údaje, které vyžaduje obchodní zákoník

Dokumenty, které od Vás potřebujeme

Jednatel:

 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, bez zápisu, z ČR i z místa bydliště a ze státu, jehož je osoba občanem
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Věrohodný průkaz prokazující místo pobytu (pouze u nerezidentů)

Živnosti:

 • Odpovědný zástupce – od 1. 08. 2006 nepotřebuje právnická osoba pro volné živnosti odpovědného zástupce
 • Pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti stanoví podmínky a požadavky na listiny živnostenský zákon
 • Výpis z katastru nemovitostí objektu sídla
 • Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti nebo nájemní smlouvu

Sídlo:

 • Výpis z katastru nemovitostí objektu nového sídla ne starší 2 měsíců
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (podpis vlastníka musí být úředně ověřen)

Společník:

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas a věrohodný průkaz o místu pobytu
 • Je-li společníkem jiná právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument u zahraničních společností

Ověření listin

 • Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce.
 • Zahraniční dokumenty musí být soudním překladatelem přeloženy do českého jazyka.
 • Zahraniční veřejné listiny musí být dále ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) – přehled požadavků na ověření zahraničních veřejných listin naleznete zde.

Upozornění

Tyto služby poskytujeme pro společnosti se sídlem kdekoliv na území ČR, asistenční služby však poskytujeme pouze v provozovně nebo notářské kanceláři v Hradci Králové popř. v Praze.

Tiché společenství za příplatek 2000 Kč bez DPH - může být uzavřeno na dobu určitou i neurčitou, podíl tichého společníka může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo může být stanoven pro každý rok v jiné výši. Vždy však musí být jeho výše dohodnuta předem. Rovněž není možné uzavřít tiché společenství s tím, že jako podíl na zisku mu náleží určitá minimální částka s případným bonusem za vysoký zisk. Podíl společníka musí být vždy podíl.

Cena společnosti s ručením omezeným s Vaším základním kapitálem

Od 6.312 Kč bez DPH *

Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnosti na jedné z naších exkluzivních adres Praha 1, Praha 2, Brno, Ostrava a to na 6 či 12 měsíců v programu GOLD s platbou na celé období dopředu. Konečná cena za balíček založení a 6 či 12 měsíců sídla v programu GOLD je 9900,- bez DPH.


6.900 Kč bez DPH **

Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnosti na jedné z naších exkluzivních adres Praha 1, Praha 2, Brno, Ostrava a to min. na 24 měsíců s platbou na celé období dopředu


9.900 Kč bez DPH ***

Cena založení společnosti s. r. o. bez dalších služeb

Objednat

Cena s DPH za sídlo v programu GOLD na 6 měsíců je  3.267,-  + cena s DPH založení je 8.502,-Cena s DPH za sídlo v programu GOLD na 12 měsíců je  4.341,-  + cena s DPH založení je 7.248,-. Ceny jsou konečné.

** Cena s DPH je 8.139,- + cena za sídlo dle zvolené délky kontraktu v minimální délce 24 měsíců a více s platbou na celé období dopředu v den návštěvy notáře. Ceny za sídlo již od 199,-bez DPH měsíc. Více čtěte zde.

*** Cena s DPH je 11.769,-, je konečná a není podmíněna dalším nákupem nebo využitím služeb.

Společenská smlouva zakládané společnosti s.r.o. obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, nebo přípustné modifikace. V případě nadstandardních požadavků, které zákon nestanoví v přípustných modifikacích, je k ceně založení společnosti s.r.o. připočítán příplatek za individuální úpravy ve výši 5.500 Kč bez DPH. Více o modifikacích si můžete přečíst zde.

Cena společnosti s ručením omezeným s naším základním kapitálem

11.900,- bez DPH* / **

Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnostina jedné z naších exkluzivních adres Praha 1, Praha 2, Brno, Ostrava a to min. na 24 měsíců s platbou na celé období dopředu


15.900,- bez DPH *

Cena založení společnosti s. r. o. bez dalších služeb

Objednat

 • Založíme Vaši společnost s naším základním kapitálem
 • Po jejím zapsání do Obchodního rejstříku převedeme společnost na Vás a provedeme případné změny zakladatelské listiny (již v ceně)
 • Poté provedeme přímý zápis (již v ceně)

* Cena je konečná, DPH se neúčtuje.Cena je uvedena včetně vyřízení a správního poplatku za soubor 80ti volných živností. S naším základním kapitálem je možné založit pouze společnost s jedním jednatelem a jedním společníkem. Více společníků dle domluvy a individuálně stanovené ceny.Cena založení s naším kapitálem zahrnuje základní kapitál do výše 200 000 ,-. V případě, že klient požaduje vyšší základní kapitál, je to možné za příplatek 3000,- bez DPH za každých započatých 200 000,-.

** + cena za sídlo dle zvolené délky kontraktu v minimální délce 24 měsíců a více s platbou na celé období dopředu v den návštěvy notáře. Ceny za sídlo již od 199,-bez DPH měsíc. Více čtěte zde.

Mohlo by vás také zajímat...

Změna názvu společnosti

Koupíte-li ready-made společnost, můžete kdykoli změnit název společnosti na Vámi požadovaný. Nezáleží tedy na tom, s jakým názvem společnost koupíte. Ke změně názvu společnosti je třeba:

svolat valnou hromadu u notáře (tento úkon je standardně společnostmi zabývajícími se prodejem s.r.o. účtován jako nadstandardní služba)

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp