Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Tuto službu nabízíme fyzickým i právnickým osobám s garancí 100 % úspěšnosti zápisu do obchodního rejstříku. V případě potřeby jsme schopni pro novou společnost zabezpečit dočasné nebo i trvalé sídlo.

Objednat

Pro založení s. r. o. společnosti je nutno vykonat

 • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • složení základního kapitálu (dle nového zákona možnost volit výši základního kapitálu již od 1,-)
 • získání živnostenského oprávnění
 • zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku
 • registrace nové společnosti u příslušného finančního úřadu
 • Toto vše byste museli zařídit sami, nebo můžete využít našich služeb.

Výhody našich služeb

 • garantujeme rychlost, nejlepší cenu na trhu již od 6.900,-bez DPH a minimum administrativních úkonů pro klienta
 • zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti (sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy) a ohlášení živností
 • prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti (obchodní firmy) do Obchodního rejstříku
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do Obchodního rejstříku
 • v případě zájmu zapůjčíme základní kapitál společnosti ve výši dle domluvy (ve standardní ceně je kapitál do 200 000 Kč, nad tuto částku cena individuální)
 • ušetříme Vám mnoho času, vyvarujete se zbytečných chyb a omylů a tím ušetříte i své peníze
 • společnost s námi založíte během jedné schůzky
 • v případě zájmu umíme individuálně řešit i bez osobní účasti klienta

Nevýhody této služby

 • klient skládá základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů (dle nového zákona možnost volit výši základního kapitálu již od 1,-, navíc v případě zájmu zapůjčíme základní kapitál společnosti ve výši dle domluvy)
 • S naším základním kapitálem za uvedenou cenu je možné založit pouze společnost s jedním jednatelem a jedním společníkem. Více společníků dle domluvy a individuálně stanovené ceny.
 • Délka založení společnosti je oproti zakoupení ready-made společnosti cca 2 týdny. 

Služba založení s.r.o. zahrnuje

 • základní poradenství v oblasti založení společnosti (projdeme Vaše požadavky, zda jsou v souladu s platnou právní úpravou, případně je do takové podoby upravíme),
 • připravíme veškerou potřebnou dokumentaci, která bude přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku – zajistíme tak za Vás veškerou administraci včetně notářského zápisu,
 • vyřídíme za Vás veškerou zdlouhavou a náročnou komunikaci s příslušnými úřady, které nelze opomenout při založení společnosti (obchodní rejstřík, živnostenský úřad),
 • připravíme návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a společnost založíme,
 • garantujeme Vám správné znění všech dokumentů a administrativní bezchybnost od první schůzky až do založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) do příslušného obchodního rejstříku,
 • po založení společnosti do obchodního rejstříku Vám v případě zájmu o tuto nadstandardní službu připravíme dokumenty k okamžité registraci nově založené společnosti na příslušný finanční úřad!

Proces objednávky:

Zvolte jednu z variant založení společnosti s naším či Vaším základním kapitálem a proveďte Vaši on-line poptávku.

 1. Do Vaší emailové schránky přijde objednávkový formulář, který je potřeba dle uvedených pokynů vyplnit a zaslat zpět
 2. Po zaslání objednávkového formuláře se s Vámi spojí pracovník naší společnosti a domluví s Vámi všechny podrobnosti 
 3. Společně dohodnete i termín schůzky u spolupracujícího NOTÁŘEzde se provádí platba za naše služby v hotovosti (popř. platba zálohovou fakturou)
 4. Jednání u notáře a uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu probíhá cca hodinu a společnost je založena. Majitelem a jednatelem společnosti je klient popř. jím zvolení zástupci. V případě, že si zapůjčíte základní kapitál společnosti od nás, zakládá se společnost na naše pracovníky a je poté převáděna na klienta jako standardní ready made společnost.
 5. V případě, že budete základní kapitál společnosti skládat sami - vyberete banku a základní kapitál složíte na účet založené společnosti a potvrzení o tomto úkony nám doručíte. V případě zapůjčeného základního kapitálu jej skládá naše společnost. 
 6. Naši pracovníci vyřídí živnostenský list s 80 ti volnými živnostmi pro založenou společnost a popřípadě i vázané, řemeslné či koncesované listiny za příslušný příplatek. Klient si může tyto nadstandardní živnosti vyřídit i sám.
 7. Podání návrhu na Obchodní rejstřík pracovníkem naší společnosti. 
 8. Po cca 5 až 10 pracovních dnech budete námi upozorněn na skutečnost, že Vámi požadované změny byly již zaneseny do obchodního rejstříku a Vy si můžete vyzvednout nový výpis z OR.
 9. Převod společnosti na klienta v případě, že základní kapitál společnosti byl zapůjčen od naší společnosti.

Objednat

V případě Vašeho zájmu o tuto službu budeme požadovat tyto informace

 • firma (název) a sídlo společnosti
 • předmět podnikání (činnosti)
 • jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště prvních jednatelů společnosti
 • způsob jakým jednatelé jednají jménem společnosti
 • určení společníků (jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště fyzické osoby nebo firma, IČ a sídlo právnické osoby)
 • určení správce vkladu (musí být uveden zakladatel, resp. jeden za zakladatelů)
 • výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka, způsob a lhůta splácení vkladu
 • další údaje, které vyžaduje obchodní zákoník

Dokumenty, které od Vás potřebujeme

Jednatel:

 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, bez zápisu, z ČR i z místa bydliště a ze státu, jehož je osoba občanem
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Věrohodný průkaz prokazující místo pobytu (pouze u nerezidentů)

Živnosti:

 • Odpovědný zástupce – od 1. 08. 2006 nepotřebuje právnická osoba pro volné živnosti odpovědného zástupce
 • Pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti stanoví podmínky a požadavky na listiny živnostenský zákon
 • Výpis z katastru nemovitostí objektu sídla
 • Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti nebo nájemní smlouvu

Sídlo:

 • Výpis z katastru nemovitostí objektu nového sídla ne starší 2 měsíců
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (podpis vlastníka musí být úředně ověřen)

Společník:

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas a věrohodný průkaz o místu pobytu
 • Je-li společníkem jiná právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument u zahraničních společností

Ověření listin

 • Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce.
 • Zahraniční dokumenty musí být soudním překladatelem přeloženy do českého jazyka (u úředních jazyků EU postačuje prostý překlad).
 • Zahraniční veřejné listiny musí být dále ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) – přehled požadavků na ověření zahraničních veřejných listin naleznete zde.

Upozornění

Tyto služby poskytujeme pro společnosti se sídlem kdekoliv na území ČR, asistenční služby však poskytujeme pouze v provozovně nebo notářské kanceláři v Hradci Králové popř. v Praze.

Tiché společenství za příplatek 2000 Kč bez DPH - může být uzavřeno na dobu určitou i neurčitou, podíl tichého společníka může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo může být stanoven pro každý rok v jiné výši. Vždy však musí být jeho výše dohodnuta předem. Rovněž není možné uzavřít tiché společenství s tím, že jako podíl na zisku mu náleží určitá minimální částka s případným bonusem za vysoký zisk. Podíl společníka musí být vždy podíl.

Cena společnosti s ručením omezeným s Vaším základním kapitálem

6.900 Kč bez DPH *

Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnosti Praha 1 nebo Praha 2  a to min. na 24 měsíců s platbou na celé období dopředu


10.900 Kč bez DPH **

Cena založení společnosti s. r. o. bez dalších služeb

Objednat

* Cena s DPH je 8.139,- + cena za sídlo dle zvolené délky kontraktu v minimální délce 24 měsíců a více s platbou na celé období dopředu v den návštěvy notáře. Ceny za sídlo již od 199,-bez DPH měsíc. Více čtěte zde.

** Cena s DPH je 12.979,-, je konečná a není podmíněna dalším nákupem nebo využitím služeb.

Společenská smlouva zakládané společnosti s.r.o. obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, nebo přípustné modifikace. V případě nadstandardních požadavků, které zákon nestanoví v přípustných modifikacích, je k ceně založení společnosti s.r.o. připočítán příplatek za individuální úpravy ve výši 5.500 Kč bez DPH. Více o modifikacíxh si můžete přečíst zde.

Cena společnosti s ručením omezeným s naším základním kapitálem

11.900,- bez DPH* / **

Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnosti Praha 1 nebo Praha 2  a to min. na 24 měsíců s platbou na celé období dopředu


15.900,- bez DPH *

Cena založení společnosti s. r. o. bez dalších služeb

Objednat

Založení společnosti s požadavky klienta naší společností, po jejím zapsání do Obchodního rejstříku převedeme společnost na klienta a podáme návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

* Cena je konečná, DPH se neúčtuje.Cena je uvedena včetně vyřízení a správního poplatku za soubor 80ti volných živností. S naším základním kapitálem je možné založit pouze společnost s jedním jednatelem a jedním společníkem. Více společníků dle domluvy a individuálně stanovené ceny.Cena založení s naším kapitálem zahrnuje základní kapitál do výše 200 000 ,-. V případě, že klient požaduje vyšší základní kapitál, je to možné za příplatek 3000,- bez DPH za každých započatých 200 000,-.

** + cena za sídlo dle zvolené délky kontraktu v minimální délce 24 měsíců a více s platbou na celé období dopředu v den návštěvy notáře. Ceny za sídlo již od 199,-bez DPH měsíc. Více čtěte zde.

Poptávkový formulář

Děkuji vám za ochotu a vstřícnost při řešení mých nadstandardních požadavků při zakládání společnosti.

Po přestěhování do Prahy jsem si kvůli podnikání potřeboval opatřit trvalý pobyt. Pro Simply Office jsem se rozhodl proto, že jejich nabídka byla cenově výhodná. S jejich službami jsem zatím spokojený.

Rozhodli jsme se rozšířit počet poboček našeho podniku a hledali jsme vhodné prostory v Brně. Simply Office nám nabídli jak dobře situovanou adresu, tak odpovídající zázemí i s recepcí. S jejich službami jsme spokojeni a určitě je budeme využívat i nadále.

Všechny reference
Nahoru