Obsah

Články

Jak vybrat vhodný název pro společnost

Vybíráte-li jméno pro svou společnost řiďte se spíše rozumem než intuicí. Název by měl být originální, krátký, jednoznačný, snadno vyslovitelný, znělý a především nezaměnitelný. Vhodně vybraný název si zákazníci dobře zapamatují.

Podle zákona musí být název především nezaměnitelný a nesmí být klamavý. Další výslovné zákazy v zákoně nejsou, tudíž použití některých názvů proto musíme odvozovat z obecných ustanovení. Do obchodního rejstříku nemohou být zapsány například urážlivé či vulgární názvy – byly by tím porušeny zavedené obchodní zvyklosti.

Nově lze třeba použít i jméno společnosti, která sice byla již v minulosti použita, ale nyní je přejmenována či úplně z rejstříku vymazána. Dejte ovšem pozor, aby jméno nebylo zatíženo špatnou reklamou bývalého nositele jména.

Skvělou pomůckou při vymýšlení jména vaší společnosti může být třeba brainstorming nebo myšlenkové mapy

1. Zaměnitelnost názvu s názvem jiné společnosti

Zákon zakazuje použití stejného, zaměnitelného nebo klamavého názvu. Pokud byste takový název použili, rejstříkový soud či notář takový název nepovolí. Na posouzení zaměnitelnosti názvu však neexistuje žádná vyhláška a je tak na subjektivním uvážení úředníka či notáře, zda zvolený název do rejstříkového soudu zapíše či nikoli Dejte tedy pozor nejen na grafickou, ale i na fonetickou podobu názvu a neopisujte. Pokud Vám bude Vámi zvolený název zamítnut pro zaměnitelnost-upravte jej dodatkovým, alespoň dvouslabičným slovem (například Service, Management, Systém apod.), nebo jej změňte.

2. Jednoznačnost

Přemýšlejte i nad tím, jak vaše jméno zní a jak složité je na vyslovení i diktování protistraně. Zabráníte tím častému vysvětlování a opravování klientů či dodavatelů v telefonických hovorech a chybách v email. Také dejte pozor na gramatické chyby.

3. Příliš úzce zvolený název

Pamatujte na to, že Vaše podnikání se bude rozvíjet a myslete tak několik desítek let dopředu. Můžete rozšířit sortiment, předmět podnikání, expandovat na nové trhy, nebo cílit na jiné zákazníky a název Vám bude najednou „malý“.

4. Jméno v názvu

Použití vlastního jména ve jméně společnosti pečlivě zvažte. Nezapomeňte na to, že se jménem se pojí a buduje značka. V případě, že budete chtít jednou z podnikání vystoupit či společnost prodat a nebudete s použitím svého jména nadále souhlasit, utrpí tím pověst i značka společnosti. V případě, že vlastní jméno použít chcete, zvažte možnost použití slabikové či písmenné zkratky.

5. Unáhlení nebo usilovné přemýšlení

Faktorů, které byste neměli opomenout je mnoho, ale nezabývejt e se jimi příliš dlouho. Zamyslete se především nad detaily. Nepoužijte hned první, co vás napadne. Snažte si všechny nápady zapsat a vybírat postupným zužováním za pomoci dalších nestranných rádců. Názvy si samozřejmě zkontrolujte – na webu existuje několik ověřovačů. Kontrolujte názvy i ve vyhledávačích, registru Ochranných známek a domén. Pamatujte i na potřeby loga a jeho designu.

Praktické ukázky

Název vaší společnosti nesmí být zaměnitelný s jiným názvem.
Zde je několik příkladů, kdy Vámi vybraný název nebude možné použít:

SIMPLY OFFICE s.r.o.

Zaměnitelné s: SIMPLY OFFICE s.r.o., SIMPLY OFFICE a.s., SIMPLY OFFICE družstvo apod.
Nový, vybraný název je naprosto shodný s názvem již existující společnosti.
To platí napříč právními formami (a.s., s.r.o., družstvo).

SIMPLY s.r.o.

Zaměnitelné s: SIMPLYS s.r.o., A-Simply s.r.o.
Název je téměř shodný s názvem již existující firmy, například rozdíl jen v koncovce jednoho slova apod.

SIMPLY CZ s.r.o.

Zaměnitelné s: SIMPLY s.r.o.
V názvu je uvedená zkratka státu.

S1MPLY CZ s.r.o.

Zaměnitelné s: SIMPLY s.r.o.
V názvu je uvedená číslice.

Pomohl Vám tento článek? Doufáme, že ano. Název už tedy máte, teď už jen založit novou firmu, nebo si jednoduše kupte Ready-made společnost.

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp