Založte si s.r.o. v roce 2015 jednoduše

24.02.2015

Plánujete založit si společnost s ručením omezeným a odrazuje vás zbytečná byrokracie? Založte si s.r.o. jednoduše a bez zbytečné byrokracie nebo si kupte ready made s.r.o.

Na kolik vás založení s.r.o. vyjde?

Společnosti s ručením omezeným patří mezi tzv. kapitálové společnosti a jejich vznik je podmíněn povinnou majetkovou účastí společníků a vkladem základního kapitálu. Od loňského roku již nepotřebujete na založení s.r.o. 200 000 Kč, ale stačí, pokud každý ze společníků vloží do vznikající společnosti kapitál v minimální výši 1 Kč.

Na první pohled by se mohlo zdát, že vás založení firmy nebude téměř nic stát. V současné době je však opak pravdou. Kromě počátečního kapitálu zaplatíte ještě soudní a notářské poplatky ve výši okolo 20 000 Kč.

Koupí ready-made společnosti tak hned ze začátku několik tisíc ušetříte. Ready-made společnost totiž pořídíte již od 15 900 Kč.

 

Jak dlouho proces založení trvá

Nejrychlejší cestou, jak se stát majitelem firmy, je koupit si už založenou a hotovou firmu. Od okamžiku nákupu se do 24 hodin stanete právoplatným vlastníkem a jednatelem společnosti a můžete se ihned pustit do plnění svých podnikatelských záměrů.

Pokud si budete chtít firmu založit sami, bude vám trvat bezmála dva týdny, než oběhnete všechny úřady a doložíte všechny potřebné dokumenty. Tato časová prodleva vám znemožní nastartovat podnikání ihned, což je v mnohých případech nevítaná komplikace. Současná legislativa však neumožňuje proces zakládání firmy urychlit.

Co k založení s.r.o. potřebujete

V případě, že si koupíte ready-made společnost, postačí vám nechat si zhotovit výpis z rejstříku trestů a občanský nebo cestovní pas.

Komplikovanější postup vás čeká, jestliže budete zakládat firmu sami. V první řadě potřebujete k založení s.r.o. společenskou smlouvu. Ta musí mít formu veřejné listiny, kterou v podobě notářského zápisu vydá notář.

Společenská smlouva musí obsahovat několik náležitostí:

 • obchodní název společnosti

 • sídlo společnosti (pro zápis do Obchodního rejstříku potřebujete ještě výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla)

 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti

 • údaje o zakladatelích, tzn. jména, jejich data narození a adresy, výši vkladu jednotlivých zakladatelů a od něj odvozeného podílu

 • základní kapitál a splnění vkladové povinnosti (každý ze zakladatelů vkládá do společnosti minimálně 1 Kč)

 • určení druhů podílů, povinností a práv s nimi spojených

 • údaje o jednatelích, tzn. jejich jména, data narození a adresy

 • údaje o správci vkladu

 • údaje o nepeněžitých vkladech, např. o nemovitém majetku

Sepsáním notářského zápisu je společnost založena, vzniká však až zápisem do Obchodního rejstříku. Ten si můžete vyřídit sami tak, že podáte návrh na zápis na místně příslušném soudu, nebo zápisem pověříte svého notáře.

K úspěšnému založení společnosti potřebujete dále kromě společenské smlouvy, výpisu z katastru nemovitostí, návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku a souhlasu majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti:

 • živnostenské oprávnění, které získáte na jakémkoliv živnostenském úřadě

 • potvrzení banky o složení základního kapitálu

 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla

 • čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti

 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu

 

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru