Obsah

Články

Založení evropské společnosti

Evropská společnost může mít tři formy –
evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská akciová společnost a evropská
družstevní společnost. Co se řízení společnosti týče, je možné si vybrat mezi
monistickým a dualistickým modelem. V případě monistického řízení
společnosti řídí společnost správní rada a v případě dualistického modelu
řídí společnost představenstvo a dozorčí rada, přičemž představenstvu a radě
stačí jeden člen.

Evropské
hospodářské zájmové sdružení (EHZS) umožňuje podnikatelům přeshraniční
partnerství, které se řídí z větší části evropským a z menší části národním
právem, protože každý z podnikatelů podniká ve svém státě. Zakládá se smlouvou
o sdružení a vzniká dnem zápisu do příslušného rejstříku ve státě, kde má sídlo
(v ČR se jedná o obchodní rejstřík). Smlouva o sdružení musí obsahovat název
sdružení, sídlo sdružení, účel sdružení, a jméno a sídlo každého člena
sdružení, přičemž platí, že sdružení mohou založit minimálně dva členové, kteří
mají své ústředí v různých členských státech Evropské unie.

Evropská
akciová společnost (SE) stejně jako EHZS umožňuje podnikatelům přeshraniční partnerství
bez omezení působnosti na vlastní stát. Podnikatelé tak mohou podnikat i na
území cizího státu. SE vzniká podpisem smlouvy, zápisem do rejstříku a
rozvržením základního kapitálu ve výši minimálně 120 000 eur do akcií. SE se
řídí nařízením o SE, které se řídí evropským právem a má přednost před právem
národním, a směrnicí o SE, která upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí
SE.

Evropská družstevní společnost (SCE) je posledním typem ES a
má za úkol dohlížet na to, aby měla družstva stejné podmínky pro přeshraniční
spolupráci. SCE se řídí nařízením o SCE, které má přednost před vnitrostátním
právem, stanovami SCE obsahujícími mimo jiné například předmět činnosti, adresu
sídla SCE, jména zakládajících členu, hodnotu základního kapitálu a upsaných
podílů, a směrnicí o SCE. SCE může založit minimálně pět fyzických osob nebo
dvě společnosti či družstva z různých států.

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp