Založení evropské společnosti

10.02.2013

Evropská společnost je druh akciové společnosti, která funguje na základě evropského práva a působí na nadnárodní úrovni. Tato společnost tak je vhodná především pro větší firmy a firmy které mají mezinárodní cíle a plány.

Evropská společnost může mít tři formy - evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská akciová společnost a evropská družstevní společnost. Co se řízení společnosti týče, je možné si vybrat mezi monistickým a dualistickým modelem. V případě monistického řízení společnosti řídí společnost správní rada a v případě dualistického modelu řídí společnost představenstvo a dozorčí rada, přičemž představenstvu a radě stačí jeden člen.

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) umožňuje podnikatelům přeshraniční partnerství, které se řídí z větší části evropským a z menší části národním právem, protože každý z podnikatelů podniká ve svém státě. Zakládá se smlouvou o sdružení a vzniká dnem zápisu do příslušného rejstříku ve státě, kde má sídlo (v ČR se jedná o obchodní rejstřík). Smlouva o sdružení musí obsahovat název sdružení, sídlo sdružení, účel sdružení, a jméno a sídlo každého člena sdružení, přičemž platí, že sdružení mohou založit minimálně dva členové, kteří mají své ústředí v různých členských státech Evropské unie.

Evropská akciová společnost (SE) stejně jako EHZS umožňuje podnikatelům přeshraniční partnerství bez omezení působnosti na vlastní stát. Podnikatelé tak mohou podnikat i na území cizího státu. SE vzniká podpisem smlouvy, zápisem do rejstříku a rozvržením základního kapitálu ve výši minimálně 120 000 eur do akcií. SE se řídí nařízením o SE, které se řídí evropským právem a má přednost před právem národním, a směrnicí o SE, která upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí SE.

Evropská družstevní společnost (SCE) je posledním typem ES a má za úkol dohlížet na to, aby měla družstva stejné podmínky pro přeshraniční spolupráci. SCE se řídí nařízením o SCE, které má přednost před vnitrostátním právem, stanovami SCE obsahujícími mimo jiné například předmět činnosti, adresu sídla SCE, jména zakládajících členu, hodnotu základního kapitálu a upsaných podílů, a směrnicí o SCE. SCE může založit minimálně pět fyzických osob nebo dvě společnosti či družstva z různých států.

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru