Obsah

Články

Práce z domova: Výhody a podmínky moderního pracovního života

V posledních letech, zejména od počátku pandemické krize, se práce z domova stala neodmyslitelnou součástí pracovního života mnoha lidí. V druhé polovině loňského roku využívalo možnosti home office okolo 22 % zaměstnanců. Od 1. října 2023 zároveň došlo k určitým legislativním změnám ovlivňujícím podmínky práce z domova.

Jaké jsou výhody a nevýhody pracovně-domácího prostředí a co přinesla novelizace zákoníku?

Pandemie covidu a rozvoj technologií

Podle studií z roku 2018 využívalo práci z domova v České republice pouze 4-8 % zaměstnanců. Byla považována za benefit, kterým se zejména velké korporace snažily přilákat nové zaměstnance.

S pandemií COVID-19 se však situace změnila a home office se pro mnohé stal prakticky ze dne na den nutností. Podle Českého statistického úřadu umožňovalo svým zaměstnancům pracovat z domova až 60 % firem. Z toho 96 % velkých podniků s více než 250 zaměstnanci, 84 % středně velkých podniků a 53 % malých firem s deseti až devětačtyřiceti pracovníky.

Aby však byla práce z domu možná, muselo si spousta profesí přizpůsobit své pracovní zázemí a vybavení. Tak postupně došlo k rozvoji digitálních technologií a konektivity.

V současnosti umožňují chytré telefony, tablety a notebooky flexibilitu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a dávají možnost interakce s kolegy a klienty po celém světě.

Výhody práce z domova

Mezi hlavní benefity práce z domova patří snadnější organizace pracovního a osobního života a menší časová svázanost. Bilancování mezi pracovním a osobním životem totiž patří u mnohých zaměstnanců k hlavním příčinám stresu.

Skloubení práce s péčí o dítě – zejména rodiče malých dětí kvitují možnost skloubení pracovní kariéry s péčí o rodinu. Mnozí díky tomu nepotřebují čerpat a zařizovat ošetřovné v případě onemocnění dětí.
Úspora času bez dojíždění – home office ušetří čas strávený na cestách do kanceláře a zpět. Omezení cest může navíc pozitivně ovlivnit i dopad na životní prostředí.
Flexibilita místa – zaměstanci při práci z domova nejsou omezeni geografickými podmínkami. Mohou tak vykonávat pracovní náplň pro meziměstské či mezinárodní společnosti.
Vyšší koncentrace a produktivita – mnozí zaměstnanci si při práci z domu chválí zvýšenou koncentraci na práci a produktivitu okleštěné od vnějších vlivů v podobě schůzek, nenadálých pracovních činností či upovídaných kolegů.

Nevýhody home office

Jelikož, jak známo, nic není jen černé nebo bílé, přináší i práce na dálku určitá úskalí. S čím je tedy potřeba počítat?

Přerušování práce – vnější vlivy domácího prostředí spojené s chodem domácnosti mohou mít u někoho za následek přerušování práce za účelem splnění domácích prací nebo péče o dítě. Je tedy vhodné vytvořit si doma pracovní kout, popřípadě zařídit místnost, kde se budete soustředit pouze a jen na pracovní povinnosti a kde se vám nebude slévat pracovní prostředí s domácím.
Osamělost a izolace – pro mnoho pracovníků znamená velký problém odloučení od kolegů, pozbytí socializace a kancelářského života.
Nižší motivace k práci – bez fyzického dohledu nadřízeného může někdo hůře nalézat motivaci k výkonům. Dochází pak k úlevám a snižování pracovního nasazení v důsledku vědomí, že zkrátka „nejste vidět.“

Jak se změnily podmínky pro práci z domova

Od 1. října 2023 vešla v platnost částečná novela zákoníku práce upravující mimo jiné i podmínky práce z domova. Podle poslanecké sněmovny vznikly tyto změny z důvodu zajištění flexibility pracovněprávních vztahů.

Práci na dálku je nyní možné vykonávat pouze na základě písemné dohody. Musí z ní být patrné místo výkonu práce, její rozsah, způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob zadávání a kontroly práce, rozvržení pracovní doby, metody zajištění a kontroly BOZP.
Právo žádat o home office mají těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě mladší 9 let, zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o osobu závislou na péči jiných osob. V případě zamítnutí žádosti zaměstnavatelem, bude muset být doložen písemný důvod odmítnutí.
Dále mají zaměstnanci pracující z domova nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele. A to na základě prokázaných nákladů, nebo paušálem (4,32 Kč/hodina). Paušální částka se nedaní. Zatímco zaměstnavatelé mohou poskytnout i vyšší náhrady, zaměstnanci na druhou stranu mají možnost kompenzaci odmítnout.

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp