Obsah

Články

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2023 a výpočet čisté mzdy na hodinu

Mzdová kalkulačka pro výpočet čisté mzdy 2023

Vypočítejte si, kolik korun dostanete na účet po odečtení odvodů z hrubé měsíční mzdy://

Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou

Pokud se bavíte s budoucím zaměstnavatelem o tom, jakou odměnu za svou práci požadujete (nebo jednáte o zvýšení mzdy se stávajícím zaměstnavatelem), bavíte se většinou právě o hrubé mzdě.

Hrubá mzda je sjednaná odměna, kterou zaměstnanec dostává za odvedenou práci. Jedná se však pouze o základ, ze kterého je povinné odvést daně a pojištění. Zaměstnavatel tyto položky ze mzdy automaticky strhává, a zaměstnanci se o platbu tedy nemusí aktivně starat:

  • Zdravotní pojištění – Podle zákona musí zdravotní pojištění odvádět každý dospělý občan ČR. Slouží k úhradě zdravotní péče, jako je například ošetření lékařem, vyšetření za použití přístrojů nebo hospitalizace v nemocnici. Celkem je třeba uhradit 13,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnanec hradí 4,5 %, zbývajících 9 % za něj hradí zaměstnavatel. 
  • Sociální pojištění – Z tohoto pojištění se hradí hned tři různé věci. Důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Celkem je třeba uhradit 31,3 % z vyměřovacího základu. Zaměstnanec hradí 6,5 %, zbývajících 24,8 % za něj odvádí zaměstnavatel.
  • Daň z příjmu neboli Záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnance. Tuto daň za zaměstnance odvádí zaměstnavatel při ročním zúčtování. Nepřesahuje-li vaše mzda 4násobek průměrné měsíční mzdy (161 296 Kč), použije se pro výpočet této daně sazba 15 %. Pro vyšší mzdu platí zdanění ve výši 23 %.

Na svém výplatním lístku najdete i další položky, které ovlivní celkovou výši čisté mzdy. Mezi ně se počítají příplatky, daňová zvýhodnění (například na děti), odměny a náhrady za dovolenou nebo za nemoc. Zaměstnavatel může odečítat také položky, na kterých se se zaměstnancem předem domluvili. Typicky za Multisport kartu nebo za mobilní tarif. Tyto položky způsobí, že dva zaměstnanci se stejnou hrubou měsíční mzdou mohou mít na účtu jinou částku.

Po započtení všech těchto položek zůstává tzv. čistá mzda – tj. finální suma, kterou zaměstnanec dostane v hotovosti, nebo na účet. Podle zákona musí každý zaměstnanec kromě mzdy obdržet také výplatní lístek (výplatní pásku), kde jsou všechny tyto položky přehledně vypsány.

Příklad:

Měsíční hrubá mzda činí 50 000 Kč.

  • Zdravotní pojištění hrazené z hrubé mzdy zaměstnance činí 2 250 Kč (50 000 / 100 * 4,5)
  • Sociální pojištění hrazené z hrubé mzdy zaměstnance činí 3 250 Kč (50 000 / 100 * 6,5)
  • Daň z příjmu činí 7 500 Kč (50 000 / 100 * 15)
  • Daňová sleva 2 570 Kč (Sleva na poplatníka pro rok 2023 činí 30 840 Kč a jako u jediné nemusíte nijak prokazovat nárok. Jediné, co je nutné udělat, je podepsat známé růžové prohlášení poplatníka.)

Čistá měsíční mzda činí 39 570 Kč.

Proč se výše hrubé mzdy každý měsíc trochu liší?

Prohlíželi jste si svou výplatní pásku a zjistili jste, že uvedená hrubá mzda je o pár desítek korun nebo stokorun nižší/vyšší, než jste si se zaměstnavatelem dohodli?

To se může stát, nastane-li v daném měsíci několik situací:

  • zaměstnanec odpracoval menší počet dní (například 19 nebo 20),
  • zaměstnanec měl překážku v práci,
  • zaměstnanec čerpal dovolenou.

Jakou mechanikou tedy zaměstnavatel dojde k jiné částce?

Výši náhrady měsíční mzdy zaměstnavatel vypočítá z průměrného hodinového výdělku v předchozím kalendářním čtvrtletí. Pokud si tedy berete dovolenou například v srpnu, počítá se náhrada z druhého čtvrtletí roku (tj. duben až červen). V případě, že jste za toto čtvrtletí dostali nějaký bonus, můžete na své dovolené vydělat, protože obdržíte vyšší náhradu, než by byla vaše mzda v daném měsíci.

Pokud byste v předchozím čtvrtletí odpracovali více hodin (a zároveň nedostali žádnou odměnu), dostanete za svou dovolenou naopak o něco menší náhradu, než kdybyste v daném měsíci standardně pracovali. Pro náhrady zjednodušeně platí: „krátký měsíc“ = na výplatní pásce o něco méně než dohodnutá hrubá měsíční mzda, „dlouhý měsíc“ = na výplatní pásce o něco více než dohodnutá hrubá měsíční mzda.

Výpočet čisté mzdy na hodinu

Složitým a nepřesným způsobem, jak se dopracovat k čisté hodinové mzdě, je trocha počítání s údaji na výplatní pásce. Na ní najdete svou čistou hodinovou mzdu pro daný měsíc. Stejně tak počet odpracovaných hodin v daném měsíci.

Příklad: Čistá měsíční mzda za 160 odpracovaných hodin + 8 hodin dovolené je 39 600 Kč. Za 8 hodin dovolené činí náhrada mzdy 2 300 Kč. Předpokládejme, že v daném měsíci na výplatním lístku nejsou žádné další náhrady, prémie ani překážky v práci. Vypočet je v tomto případě jednoduchý.

Z čisté mzdy 39 600 odečtěte 2 300 za dovolenou. Výslednou částku 37 300 pak vydělte počtem odpracovaných hodin, tj. 160. Vaše čistá hodinová mzda je 233 Kč/hod. Nicméně jde pouze o údaj pro daný měsíc. Důvodem je, že zaměstnavatel nehledí na počet odpracovaných hodin – vždyť například v únoru byste odpracovali až o 3 dny méně než například v srpnu. Záleží na tzv. měsíčním fondu odpracovaných hodin, tj. počet pracovních dní * počet hodin odpracovaných průměrně za jeden den, což je nejčastěji 8 hodin. Pokud máte v daném měsíci řádně odpracované všechny hodiny, máte nárok na 100 % základní mzdy. Pro přesný výpočet je proto vhodné počítat s třemi měsíci posledního kalendářního čtvrtletí nebo jednoduše použít online mzdovou kalkulačku.


Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp