Obsah

Články

Minimální mzda v roce 2023: Co ovlivňuje a jaké změny přináší

Aktuální výše minimální mzdy


Minimální mzda definovaná zákoníkem práce jako nejnižší přípustná výše odměny za práci, stoupla v roce 2023 na základě vládního rozhodnutí (ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti) o 1100 Kč, tedy na 17 300 Kč hrubého za 40 odpracovaných hodin týdně. Minimální hodinová mzda se zvýšila z 96,40 Kč na 103,80 Kč.

Ještě v prvním čtvrtletí však přišly odbory s návrhem navýšení minimální mzdy od července 2023 o 1000 Kč a od ledna 2024 o dalších 1200 Kč. Svůj požadavek odůvodnily přetrvávající inflací a nízkou hranicí minimální mzdy ve srovnání s okolními státy.

Rozdílné názory na minimální mzdu

Ačkoli by se zvyšování minimální mzdy mohlo zdát jakkoli efektní, názory na ni jsou rozporuplné. Zatímco někteří spatřují její odkaz ve zvyšování životní úrovně, pracovní morálky a v minimalizaci chudoby a požadují její navýšení, jiní mluví zcela opačně. Podle odpůrců souvisí s minimální mzdou nárůst cen produktů a služeb zapříčiněný zvýšením ceny práce, což vede právě k nezaměstnanosti a chudobě. Ekonomové dokonce zastávají názor, že navyšování mezd by mohlo ještě více podpořit inflaci a prodloužit dobu růstu cen.

Zrušit nebo ponechat zaručenou mzdu?


Výše minimální mzdy ovlivňuje i mzdu zaručenou, zvanou také jako vyšší garantované minimum. Její hodnota se stanovuje na základě pracovních skupin rozdělených podle obtížnosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Nyní se pohybuje v rozpětí od 17 300 Kč do 34 600 Kč měsíčně.

Zatímco dříve vzrůstaly zaručené mzdy u všech osmi pracovních skupin, v roce 2023 došlo k navýšení jen u první a osmé skupiny. Podle zaměstnavatelů je právě navyšování zaručených mezd hlavním problémem a požadují jejich zrušení. Stejný názor má i Hospodářská komora, která usiluje o zrušení zaručených mezd v soukromém sektoru. Podle ní by mohl vzrůst tlak na přidávání peněz zaměstnancům, u nichž k navýšení nedošlo.  Odbory zase volají po dorovnání všech pracovních skupiny, aby se minimalizoval hrozící odchod zaměstnanců z některých oborů.

Co ovlivňuje minimální mzda?

Na základě minimální mzdy dochází k výpočtům odvodu minimálních záloh OSVČ nebo pojistného na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2023 odvádí OBZP zálohy na zdravotní pojištění 13,5 % minimální mzdy, tedy 2 336 Kč, zatímco v předchozím roce šlo o částku 2 187 Kč.

Výše minimální mzdy ovlivňuje i odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů.na daně z příjmů a sociální a zdravotní pojištění.

Na základě minimální mzdy dochází též k výpočtu výše slevy na dani neboli školkovného, která letos činí 17 300 Kč, a ke stanovení limitů pro uplatnění daňových bonusů a limitů pro zdanění důchodů.


Vyhlídky na příští roky

Podle nejnovějších zpráv Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se má minimální mzda po jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů od ledna 2024 zvednout o 1 600 Kč na 18 900 Kč nebo o 2 100 Kč na 19 400 Kč.

Zatímco odboráři trvají na hodnotě 2 200 Kč, zaměstnavatelé se staví proti skokovému růstu. Podle jejich názoru nemůže minimální mzda narůstat rychlým tempem, dokud zůstane napojená na výši mezd zaručených. Podle podnikatelů by se výše zaručených mezd měly domlouvat v kolektivním vyjednávání, zatímco odbory navrhují snížení počtu pracovních skupin z osmi na pět.

MPSV navrhuje pro další roky pravidelnou valorizaci minimální mzdy, díky níž by byla jasně stanovena pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. Podle slov ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečka (KDU-ČSL) je společným cílem transparentní a předvídatelný nárůst minimální mzdy zbavený každoročního nesrozumitelného vyjednávání.

 

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp