Zrušení a zánik společnosti

Zrušení a zánik společnosti
upravuje zákon 513/1991 Sb., Obchodní
zákoník. 
Existují dva způsoby zrušení společnosti: 
Pokud je firma zrušena bez likvidace převádí se celé jmění společnosti na dalšího nástupce. V případě, že se využije způsob zrušení s likvidací, dochází k rozdělení, sloučení nebo splynutí společnosti. Ke zrušení a zániku společnosti dochází nejčastěji z těchto důvodů:
 

Samotný zánik společnosti se datuje ke dni odstranění z obchodního rejstříku.
Chat on WhatsApp