Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů stanovuje povinnost podniků poskytovat informace o svých skutečných majitelích do centrálního registru.
Jedná se zejména o identifikační údaje skutečného majitele, údaje o povaze jeho postavení a velikosti jeho přímého nebo nepřímého podílu, popis struktury vztahů a dále dne, od kterého či do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem. Přičemž skutečným majitelem se podle zákona rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.
Evidenční povinnost má za cíl zvýšit transparentnost vlastnických struktur firem a odhalit skutečné osoby stojící za podnikatelskými subjekty.
Chat on WhatsApp