Základní kapitál

Základní kapitál tvoří hodnotu počátečních vkladů vlastníků do společnosti. Vytváří se povinně v akciové společnosti i ve společnosti s ručením omezeným.
Tady je od roku 2014 snížená povinná částka na 1 Kč. U akciové společnosti je minimální základní kapitál 2 miliony korun. V případě akciové společnosti se základní kapitál odvíjí od kolísavé hodnoty akcií. 
Chat on WhatsApp