Základní kapitál

Termín používaný v oblasti podnikání a financí. Jedná se o částku peněz, kterou vkládají zakladatelé nebo akcionáři do společnosti při jejím založení.
Může být vyjádřen penězi, majetkem nebo akciemi. Při založení společnosti se obvykle vytváří základní kapitál jako forma vlastního kapitálu, který poskytuje finanční základ pro podnikání a slouží jako záruka věřitelů společnosti.
V současné době stačí pro založení s.r.o. vložení základního kapitálu v hodnotě 1 Kč.
Chat on WhatsApp