Zakladatelská listina

Tato listina představuje právní dokument, který vznikne formou notářského zápisu. O zakladatelské listině hovoříme v případě, že se jedná pouze o jednoho zakladatele.
Je-li zakladatelů obchodní společnosti více, mluvíme o společenské smlouvě. Tento právní dokument se využívá u všech typů obchodních společností. Pravidla, jak má zakladatelská listina vypadat podléhá zákonu o obchodních korporacích. 
Chat on WhatsApp