Vznik právnické osoby

Při vzniku právnické osoby dochází nejprve k jejímu založení, což se děje na základě zakladatelského právního jednání, zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiným způsobem dle právního předpisu.
V druhé fázi dochází k zápisu právnické osoby do obchodního nebo jiného určeného rejstříku dohlížejícímu nad právnickými osobami. Ode dne účinnosti zápisu nabývají právnické osoby právní subjektivitu, tedy plnou způsobilost k právům a povinnostem. 
Chat on WhatsApp