Vypořádací podíl

V případě, že chce některý ze společníků ukončit svou aktivitu ve firmě, je potřeba stanovit vypořádací podíl. 
Tato povinnost nastává také v případě smrti společníka, kdy jeho obchodní podíl ve firmě nepřechází na žádného dědice. Jeho výši stanovíme podle tzv. základu pro vypořádací podíl. V podstatě to znamená, že se vypořádací podíl rovná výši obchodního podílu. Podrobnější informace najdete v obchodním zákoníku. 
Chat on WhatsApp