Vklad

Vklad je určitý typ závazku. Vzniká při
uzavření smlouvy o vkladu. 
Vklad se uzavírá tehdy, když vkladatel vloží peníze do peněžního ústavu (banka nebo družstevní záložna), který ho přijme. Vkladatel může být jak fyzická, tak také právnická osoba. Je možné rozdělovat dva druhy vkladů. Vklad, se kterým může klient libovolně disponovat, se označuje termínem “vklad na požádání”. Druhým typem je vklad, ze kterého není možné nějakou dobu peníze vybírat. Ten se nazývá “termínovaný vklad”.  
Chat on WhatsApp