Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnosti se řadí do kategorie osobní obchodní společnosti. 
Od roku 2013 ji v České republice upravuje zákon o obchodních korporacích. Veřejná obchodní společnost je specifická tím, že je pro její založení zapotřebí minimálně dvou osob, které za své závazky ručí společně celým svým majetkem. Je potřeba si uvědomit, že při krachu této společnosti přicházejí oba společníci o vše, co vlastní. Může se stát, že je jedním ze společníků právnická osoba. V tomto případě vykonává práva a povinnosti fyzická osoba, která musí být prověřená jako zmocněnec.  
Chat on WhatsApp